POBIERZ:

~~ Statut

~~ Koncepcja pracy szkoły

~~ Program wychowawczo - profilaktyczny

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

WYPRAWKA UCZNIA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2017/2018

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA