W dniu 8 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Zdrowego Śniadania.

 Korytarz szkolny został ozdobiony pięknymi plakatami , które wykonały wszystkie klasy. Wychowawcy przeprowadzili w klasach pogadanki na temat zdrowego śniadania. Zwrócili uwagę , na to , że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy.

 To najlepszy start w nowy dzień!

 

 

dziennik lekcyjny vulcan

 

TACYNIEINNI

logo kolorowy uniwersytet

 RODO