Szkoła promująca zdrowie

W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła przystąpiła do Programu "Szkoła Promująca Zdrowie

Głównym celem programu jest stworzenie szkoły zdrowej, bezpiecznej i przyjaznej, zapewniającej wszechstronny rozwój poprzez szerzenie wiedzy o zdrowiu i podejmowanie działań dla zdrowia przez całą społeczność szkolną, a także społeczność lokalną. Chcemy by szkoła, która w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia, wyposażyła uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia.

Koordynatorzy programu "Szkoła Promująca Zdrowie"

 • Maria Sikora - szkoła podstawowa
 • Joanna Góralska - gimnazjum
 • Teresa Gędziorowska - szkoła podstawowa, gimnazjum

Szkolny Zespół do Spraw Promocji Zdrowia

 • Sylwia Szpoper - nauczyciel
 • Maria Zembska - nauczyciel
 • Monika Dopierała - nauczyciel
 • Iwona Błaszczyk-Fatyga - nauczyciel
 • Dorota Walczak - pedagog szkolny
 • Katarzyna Krakowska - pielęgniarka szkolna
 • Mirosław Bączyk - przedstawiciel Rady Rodziców

Problemy priorytetowe:

 • Przyjazna atmosfera w klasie i szkole
 • Dobre relacje międzyludzkie
 • Promocja Zdrowia poprzez aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie
 • Dbałość o higienę i bezpieczeństwo

Idea szkoły promującej zdrowie

 • społeczność szkolna - pracownicy, uczniowie, rodzice podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę zachowań zdrowotnych, tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego.
 • uczą się zdrowiej i lepiej żyć poprzez edukację zdrowotną, rozwój osobisty, społeczny, zawodowy
 • zachęcają innych w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców do podobnych działań poprzez otwartość i dialog, partnerstwo i współdziałanie

 

dziennik lekcyjny vulcan

 

TACYNIEINNI

logo kolorowy uniwersytet

 RODO