Kalendarz imprez

 na rok szkolny 2012/2013

IMPREZA

ODPOWIEDZIALNY

 1.  

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

(wrzesień)

 

p. Ewa Szopińska

p. Agnieszka  Gniazdowska

p. Mariusz Kaźmierczak

 n-le w-f, wychowawcy

 

 

 1.  

Sprzątanie świata

(wrzesień)

Wychowawcy klas
i pozostali nauczyciele

 1.  

Rocznica napaści ZSRR na Polskę (17. IX.)

p. Ewa Szopińska

p.Marta Nowak - Bilińska

p. Iwona Ciesiółka

 1.  

Dzień Edukacji Narodowej

 

 

 

Pasowanie na ucznia

(październik)

p. Iwona Ptak

p. A Grenda

p.Iwona Ciesiółka

p. Maria Zembska

p. Sylwia Szpoper

p. Iwona Mazur –Nowak

p.Iwona Ciesiółka

p.Mariusz Każmierczak

p.Iwona Błaszczyk – Fatyga

p Maria Glapa

 

 

 1.  

Dzień Papieski- dzień patrona

(16 październik)

p. Anna Robakowska

p. Mariusz Kaźmierczak

ks. Wiktor Fenger

 1.  

Dzień UNESCO

p. Dorota Walczak

 

 1.  

Święto Niepodległości

 

p. Aleksandra Cerekwicka

p. Karolina Wiśniewska

p. Ewa Jańczak

p. Agnieszka Gniazdowska

p.Maria Gryszka

p.Iwona Ciesiółka

 1.  

Środowiskowy kiermasz świąteczny

(11 grudzień)

p. Agnieszka Gniazdowska

wychowawcy klas

pozostali nauczyciele

 

 1.  

Wigilia szkolna

 

p. Anna Robakowska

p. Iwona Ciesiółka

Ks. Wiktor Fenger

p. Marta Nowak-Bilińska

p. Magdalena Krawczuk

p. Izabela Pohl-Talaga

p. Iwona Mazur- Nowak

p. Artur Grygiel

 

 1.  

Pasowanie na czytelnika

p. Bogusław Kępa

 

 1.  

Dzień Samorządności

(27 marzec)

p. Aleksandra Cerekwicka
p.  Agnieszka Gniazdowska

p. Karolina Wiśniewska

p.Elżbieta Mieloch

p. Ewa Jańczak

 1.  

Przegląd Małych Form Teatralnych (13 marzec)

Zespół do spraw integracji     

 1.  

Miesiąc kultury zdrowotnej

(kwiecień)

p. Maria Sikora,                                                   p. Joanna Góralska

p. Monika Dopierała,

p. Iwona Błaszczyk-Fatyga

 1. Rafał Patalas

p. Paweł Haszek

 1.  

Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja

p. Bogusław Kępa

p. Artur Grygiel

Ks. Wiktor Fenger

 

 

 1.  

Kiermasz książki

p. Jolanta Zamirska, p. Bogusław Kępa

 1.  

Szkolne Igrzyska Sportowe

Dzień Dziecka

Nauczyciele w-f

 1.  

Festyn szkolny

p.M Budzińska, p.R Patalas, p.P Haszek, p.A Grygiel

 1.  

Zakończenie roku szkolnego

Wychowawcy klas VI S.P i klas III Gim.

 

dziennik lekcyjny vulcan

 

TACYNIEINNI

logo kolorowy uniwersytet

 RODO