RADZTWO ZAWODOWE

 W Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Krotoszynie obowiązuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ), który obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia. System określa rolę i zadania osób odpowiedzialnych w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy. WSDZ jest częścią planu wychowawczego szkoły i jest włączony do Statutu szkoły. Adresatami projektu są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i instytucje wspomagające proces doradczy. W centrum działań z zakresu doradztwa zawodowego jest uczeń, który w ramach WSDZ zostanie przygotowany do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej.

 

UCZEŃ WYBIERAJĄC ZAWÓD POWINIEN UWZGLĘDNIĆ :

 WŁASNE ZAINTERESOWANIA, UZDOLNIENIA, TEMPERAMENT, CHARAKTER, STAN ZDROWIA.

UCZEŃ POWINIEN ZASIĘGNĄĆ OPINII INNYCH OSÓB :

RODZINY, ZNAJOMYCH, SPECJALISTÓW tj ( DORADCY ZAWODOWEGO, PSYCHOLOGA, PEDAGOGA SZKOLNEGO, LEKARZA )

NALEŻY UZYSKAĆ INFORMACJE O :

 ZAWODACH, STANOWISKACH PRACY, MOŻLIWOŚCIACH ZDOBYCIA KWALIFIKACJI ZGODNYCH Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY ORAZ PREDYSPOZYCJAMI ZAWODOWYMI.

Informacje multimedialne z zakresu poradnictwa zawodowego :

 VADEMECUM kierunki kształcenia w placówkach ponadgimnazjalnych powiatu krotoszyńskiego w roku szkolnym 2018/ 2019-

http://www.powiat-krotoszyn.pl/images/panel_right/vademecum_www.pdf

  • Informacje o zawodach

http://doradztwo.ore.edu.pl/wp-content/uploads/%C5%9Acie%C5%BCki-kszta%C5%82cenia.pdf

http://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/

http://www.koweziu.edu.pl/item/1345-koweziu-dla-gimnazjalistow

Porady , konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego – Karolina Wasielewska- wychowawca świetlicy szkolnej, prowadząca w szkole zajęcia z doradztwa zawodowego   Ilona Skrzypczak- pedagog szkolny

 

SPOTKANIA Z PRACODAWCAMI W RAMACH ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO

WIZYTY STUDYJNE UCZNIÓW W KROTOSZYŃSKICH FIRMACH

„MAM TALENT”- SZKOLNY KONKURS TALENTÓW

MIEJSKO GMINNE ZAWODY POŻARNICZEMIEJSKO GMINNE ZAWODY POŻARNICZE

 

dziennik lekcyjny vulcan

 

TACYNIEINNI

logo kolorowy uniwersytet

 RODO