mgr Mariola Kaźmierczak dyrektor, matematyka, fizyka
mgr Teresa Gędziorowska wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną, matematyka z informatyką
mgr Łukasz Baran wychowanie fizyczne
mgr Tomasz Bartyzel informatyka, fizyka
mgr Ewa Kotarska – Berek edukacja wczesnoszkolna
mgr Katarzyna Bilińska edukacja wczesnoszkolna, plastyka
Marta Nowak – Bilińska świetlica
mgr Alina Binkofska j. polski
mgr Marlena Budzińska wychowanie fizyczne
mgr Aleksandra Cerekwicka historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Iwona Ciesiółka religia, zajęcia artystyczne
mgr Monika Dopierała fizyka, technika
mgr Iwona Błaszczyk – Fatyga biologia, chemia
mgr Bernadeta Frąszczak matematyka
mgr Maria Glapa j. polski
mgr Agnieszka Gniazdowska j. niemiecki, j. angielski
mgr Joanna Góralska nauczyciel wspomagający
mgr Agnieszka Grenda matematyka
mgr Maria Gryszka j. angielski
mgr Paweł Haszek wychowanie fizyczne
mgr Ewa Jańczak nauczyciel wspomagający
mgr Mariusz Kaźmierczak muzyka
mgr Bogusław Kępa biblioteka
Daria Klauza j. polski
Magdalena Konieczna świetlica
ks. mgr Adam Kraska religia
mgr Magdalena Krawczuk oddział przedszkolny
mgr Mariusz Marzyński historia, biblioteka
mgr Ryszard Mielcarek matematyka
mgr Elżbieta Mieloch edukacja wczesnoszkolna
mgr Ilona Morgiel nauczyciel wspomagający
mgr Aneta Nadstawska nauczyciel wspomagający
mgr Jarosław Naskręt geografia
mgr Iwona Mazur – Nowak nauczyciel wspomagający
mgr Monika Niśkiewicz  edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewa Ostrowska matematyka
mgr Rafał Patalas wychowanie fizyczne
mgr Izabela Pohl – Talaga oddział przedszkolny
mgr Iwona Ptak edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Dorota Radojewska edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Robakowska religia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Maria Sikora przyroda
mgr Ewa Szopińska j. niemiecki
mgr Sylwia Szpoper edukacja wczesnoszkolna
mgr Paulina Sztuder – Talaga j. polski
mgr Małgorzata Tomczak świetlica
mgr Dorota Walczak pedagog
mgr Anna Werner edukacja wczesnoszkolna
mgr Karolina Wiśniewska j. angielski
mgr Barbara Witek j. polski
mgr Alicja Zajączkowska logopeda, doradca metodyczny
mgr Jolanta Zamirska biblioteka
mgr Maria Zembska edukacja wczesnoszkolna

 

dziennik lekcyjny vulcan

 

TACYNIEINNI

logo kolorowy uniwersytet

 RODO