Rekrutacja

do Oddziału Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II

w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

na rok szkolny 2017/2018 zostaje ogłoszona,

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie ogłasza rekrutację

z rocznika 2010 (szkoła podstawowa) 

i z rocznika 2011 (oddział przedszkolny)

od 27 marca do 14 kwietnia 2017 r.

 

Dzieci i młodzież zamieszkała w obwodzie szkoły składają zgłoszenie w sekretariacie do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Pozostali kandydaci składają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego,  szkoły podstawowej.

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły.

 Dyrektor Zespołu Szkół nr 2

z Oddziałami Integracyjnymi

w Krotoszynie


DOKUMENTY

Oddziały Przedszkolne

Oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców/prawnych opiekunów lub prowadzeniu przez nich gospodarstwa rolnego, lub działalności gospodarczej.o zatrudnieniu obojga rodziców/prawnych opiekunów lub prowadzeniu przez nich gospodarstwa rolnego, lub działalności gospodarczej.

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego przedszkola lub do funkcjonującej w pobliżu szkoły, lub żłobka. o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego przedszkola lub do funkcjonującej w pobliżu szkoły, lub żłobka. 

Oświadczenie o dogodnym położeniu wybranego oddziału przedszkolnego względem miejsca pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata lub miejsca ich zamieszkania.o dogodnym położeniu wybranego oddziału przedszkolnego względem miejsca pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata lub miejsca ich zamieszkania.

Oświadczenie o posiadaniu przez kandydata aktualnej opinii w sprawie objęcia go wczesnym wspomaganiem rozwoju. o posiadaniu przez kandydata aktualnej opinii w sprawie objęcia go wczesnym wspomaganiem rozwoju. 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w KrotoszynieWniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnymprzy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynieprzy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie

DOKUMENTY
Szkoła Podstawowa

Oświadczenie o rodzeństwie kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły lub gimnazjum     w zespole szkół, w którym znajdują się szkoły.

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 

Oświadczenie o kandydacie objętym kształceniem specjalnym. 

Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego lub przedszkola mającego siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej, do której prowadzona jest rekrutacja.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o miejscu pracy w gminie Krotoszyn.

Oświadczenie o dogodnym położeniu szkoły względem miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych. 

Oświadczenie o niepełnosprawności w rodzinie kandydata. 

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w KrotoszynieWniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie

 Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w KrotoszynieZgłoszenie dziecka do pierwszej klasy publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie

 

dziennik lekcyjny vulcan

 

TACYNIEINNI

logo kolorowy uniwersytet

 RODO