2 września bieżącego roku pani Dyrektor Mariola Kaźmierczak oraz 3 uczennice klasy III a wzięły udział w uroczystościach związanych z odsłonięciem pomnika Ofiar Nalotu Lotnictwa Niemieckiego. Uroczystość odbyła się na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole.

Do tej miejscowości uczestnicy dotarli pociągiem retro z historycznymi wagonami, na wzór pociągu ewakuacyjnego, który wyruszył z Krotoszyna 1 września 1939 roku. Inicjatorem przejazdu, dla uczczenia 75. rocznicy tragicznej śmierci ofiar nalotu, był Julian Jokś, burmistrz Krotoszyna.
Planowany odjazd pociągu z dworca PKP w Krotoszynie nastąpił o godzinie 8:07. Pociąg zatrzymywał się na kilku stacjach, m.in. w Koźminie Wlkp., Jarocinie, Wrześni czy Koninie. Po dotarciu do celu przedstawiciele władz złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową na dworcu w Kole. Uczestnicy udali się też na cmentarz parafialny – tam wzięli udział we mszy świętej, po której odbyła się oficjalna uroczystość odsłonięcia pomnika. Nim pociąg ruszył w drogę powrotną, zebrani zgromadzili się na poczęstunku w pobliskiej szkole.
Wyjazd ten był niecodzienną lekcją historii. Zaproszeni goście nie tylko wzbogacili swe wiadomości na temat tragedii II wojny światowej, ale również mieli okazję przeżyć podróż w czasie – dzięki podróży pociągiem parowym.
Uczestniczka wyjazdu – Alicja Kramarz

 

dziennik lekcyjny vulcan

 

TACYNIEINNI

logo kolorowy uniwersytet

 RODO