Corocznie 24 października w rocznicę wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych z 1945 roku obchodzimy święto o nazwie Dzień Narodów Zjednoczonych.

W tym dniu na całym świecie odbywają się spotkania, dyskusje i wystawy poświęcone osiągnięciom i celom ONZ takim jak utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami, współpraca przy rozwiązywaniu problemów międzynarodowych i przy promowaniu poszanowania dla praw człowieka oraz koordynowanie działań państw świata.
W swoim przesłaniu do narodów, sekretarz generalny ONZ powiedział: „W Dniu Organizacji Narodów Zjednoczonych składam wyrazy wdzięczności milionom ludzi na całym świecie, którzy głęboko wierzą w naszą pracę na rzecz pokoju, rozwoju a także praw człowieka i którzy realizując nasze idee pomagają osiągać wspólne cele. Wszystkim wam - przyjaciele i obywatele świata - dziękuję!”.
Uczniowie naszej szkoły uczcili Dzień Narodów Zjednoczonych przygotowując prezentację multimedialną poświęconą celom i osiągnięciom Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prezentacja ta została przedstawiona uczniom poszczególnych klas.

 

dziennik lekcyjny vulcan

 

TACYNIEINNI

logo kolorowy uniwersytet

 RODO