Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Teczka Serdecznej Pamięci” – archiwum pamiątek papieskich, którego istota polega na tym, aby zgromadzić wszelkie pamiątki i eksponaty z okresu pontyfikatu św. Jana Pawła II.

 

Zebrane tzw. „papalia” (m. in. fotografie, prasa, książki, albumy, karty wejściowe na spotkania, chorągiewki, chusty, plakietki, obrazki, widokówki, kartki pocztowe, znaczki, monety, nalepki, medale, obrazy i plakaty, zwłaszcza te najstarsze, z początkowego okresu pontyfikatu) będą przechowywane w sali poświęconej pamięci Patrona naszej szkoły św. Jana Pawła II.

Pamiątki gromadzimy w teczkach (z imieniem i nazwiskiem) i przekazujemy panu Mariuszowi Marzyńskiemu, pani Annie Robakowskiej    lub pani Iwonie Ciesiółce.

Uczniowie najbardziej zaangażowani, którzy zgromadzą najciekawsze „papalia”, otrzymają legitymację Kustosza Zbiorów

Zachęcamy aby każdy uczeń przystąpił do projektu upamiętniającego Patrona naszej szkoły.

Mariusz Marzyński

 

dziennik lekcyjny vulcan

 

TACYNIEINNI

logo kolorowy uniwersytet

 RODO