Nauczyciele wychowania fizycznego Naszej Szkoły, chcąc uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej, ogłaszają projekt „Biało-Czerwone” lekcje w-f.

Każdy uczeń chcący uczestniczyć w obchodach musi uczestniczyć aktywnie w lekcjach wychowania fizycznego zakładając strój sportowy w barwach narodowych. Dozwolone są wszelkiego rodzaju stroje posiadające białe lub czerwone zabarwienie (wyjątek mogą stanowić tylko krótkie spodenki). Uczeń, który spełni powyższe wymagania otrzyma ocenę celującą za aktywność.

Kolory strojów sportowych nie dotyczą zajęć na krytej pływalni „Wodnik”.

 

dziennik lekcyjny vulcan

 

TACYNIEINNI

logo kolorowy uniwersytet

 RODO