W środę 31 października czyli w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych, uczniowie klasy Vc z wychowawcą Mariuszem Marzyńskim, udali się na cmentarz parafialny aby odwiedzić i zapalić znicze na mogiłach Powstańców Wielkopolskich z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, a zarazem wybuchu powstania w Wielkopolsce.

 

Na cmentarzu parafialnym pochowano wielu zasłużonych mieszkańców ziemi krotoszyńskiej. Spoczywają na nim księża, siostry elżbietanki, uczestnicy powstań, żołnierze różnych frontów (przede wszystkim żołnierze 2 Pułku Strzelców Wlkp. i 56 Pułku Piechoty Wlkp.), uczestnicy wojny polsko – bolszewickiej, żołnierze stacjonujący w Krotoszynie czy konspiratorzy Armii Krajowej.

Na cmentarzu znajdują się także liczne symboliczne pomniki. Wymienić można pomnik Więźniów Politycznych z 1971 roku, w którym złożono urny z prochami ofiar hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych oraz pomnik 2 Pułku Strzelców Wlkp./56 Pułk Piechoty Wlkp. z 1929 roku. Upamiętnia on żołnierzy poległych w latach 1919 – 1920. Na cmentarzu znajduje się także pomnik ufundowany w 1992 roku Żołnierzy Podziemia z oddziału „Bora”, rozstrzelanych w krotoszyńskim więzieniu i poległych pod Benicami w 1946 roku. Ponadto jest także symboliczny pomnik Krotoszynian jeńców Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska tzw. Krzyż Katyński. Złożono w nim ziemię katyńską w 1991 roku. W centralnym miejscu nekropoli krotoszyńskiej znajduje się również kaplica cmentarna stanowiąca jednocześnie mauzoleum powstańca wielkopolskiego kaprala Franciszka Sowińskiego poległego pod Zdunami 1 lutego 1919 roku.

 

dziennik lekcyjny vulcan

 

TACYNIEINNI

logo kolorowy uniwersytet

 RODO