W dniu 19 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 3 w Krotoszynie odbyło się spotkanie klas pierwszych , drugich, trzecich i czwartych z leśnikami.

Celem zajęć było uświadomienie dzieciom ogromnego znaczenia lasów - gospodarczego, społecznego i przyrodniczego. Pokazanie jak poszczególne elementy przyrody oddziałują wzajemnie na siebie. Przekazanie uczniom, iż leśnicy są świadomi, jak wielkie znaczenie ma zachowanie możliwie dużej różnorodności biologicznej polskich lasów.

 

W trakcie spotkania z dziećmi Specjaliści Służby Leśnej : Krystian Chmielarz i Marcin Woźniak z Nadleśnictwa Krotoszyn zaprezentowali dzieciom mundur leśnika, zapoznali dzieci z pracą leśnika i środowiskiem lasu. Z wykorzystaniem eksponatów i prezentacji multimedialnej przedstawili również informacje o przyrodzie polskiej, o zwierzętach zamieszkujących w naszych lasach i zakresie działalności Lasów Państwowych.

Dzieci bardzo angażowały się w zajęcia, chętnie odpowiadały na stawiane im pytania oraz same zadawały wiele pytań dotyczących przyrody i pracy w lesie. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a wysłuchane ciekawostki i wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodniczą dzieci.

Na zakończenie każda z klas otrzymała sadzonkę drzewa, którą posadzi w wyznaczonym miejscu na terenie szkoły.

 

dziennik lekcyjny vulcan

 

TACYNIEINNI

logo kolorowy uniwersytet

 RODO