W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny pt.„Dawne zawody". Konkurs jest jednym z działań przewidzianych w ramach realizacji założeń wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. Przedsięwzięcie zorganizowały: pani Karolina Wasielewska prowadząca zajęcia z doradztwa zawodowego, pani pedagog Ilona Skrzypczak, pani Marta Nowak- Bilińska nauczyciel plastyki oraz pani Izabela Pohl-Talaga nauczyciel terapeuta.

 

Celem konkursu było rozwijanie uczniowskich zainteresowań w zakresie wiedzy o zawodach, specjalnościach, świecie pracy, który istniał w dawnej Polsce, kształtowanie pozytywnego wizerunku rzemiosła i wykwalifikowanej pracy zawodowej związanej z historią Polski oraz promowanie aktywności, wyobraźni i kreatywności uczniów oraz ich zdolności artystycznych. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy w dowolnej technice plastycznej, która miała przedstawiać dawny zawód. Uczniowie podczas zajęć świetlicowych, plastycznych i wychowawczych mogli zapoznać się ze specyfiką dawnych, często ginących zawodów. Komisja konkursowa wybrała najpiękniejsze prace, przedstawiające zdaniem uczniów, najciekawsze zawody tj. kowal, garncarz, wikliniarz, pszczelarz, młynarz, lutnik oraz wiele innych bardzo interesujących.Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 7 grudnia 2018r. Prace oceniono w trzech kategoriach wiekowych. Pierwsze miejsca otrzymali: Antonina Busza, Mikołaj Plachimowicz, Maria Pacholczyk. Drugie miejsca zdobyli:Piotr Plachimowicz, Julita Hylewicz, Julia Berek. Trzecie miejsca uzyskali: Michał Płończyński, Igor Bielawny, Wiktor Wąsik. Pani dyrektor Mariola Kaźmierczak pogratulowała laureatom i wręczyła cenne nagrody książkowe, dzięki którym będą mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

 

dziennik lekcyjny vulcan

 

TACYNIEINNI

logo kolorowy uniwersytet

 RODO