INFORMACJA DLA RODZICÓW
Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
Szkołą Promującą Zdrowie

 W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła przystąpiła do programu "Szkoła Promująca Zdrowie".

Według definicji WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) zdrowie to nie tylko brak choroby, to stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego organizmu.

Ideą szkoły promującej zdrowie jest szkoła, w której, społeczność szkolna - pracownicy, uczniowie i rodzice:

 • podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę zachowań zdrowotnych, tworzenie zdrowego środowiska fizycznego
  i społecznego
 • uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć poprzez edukację zdrowotną, rozwój osobisty, społeczny, zawodowy
 • zachęcają innych w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców do podobnych działań poprzez otwartość i dialog, partnerstwo i współdziałanie

 

Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań
i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami
i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia". (WHO, 1997)

Od wielu lat nasza szkoła podejmuje szereg działań związanych z promocją zdrowia. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania naszej szkoły.

Po zapoznaniu się z zasadami organizacji i strategii Projektu "Szkoła Promująca Zdrowie" zauważyliśmy wiele wspólnych zasad, sposobów działania łączących nas z siecią szkół promujących zdrowie. Projekt ten wydał się nam idealnym dla kontynuacji naszej pracy.

Po zapoznaniu się z aktualnymi zasadami organizacji i strategii Projektu Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz po przeprowadzeniu odpowiednich konsultacji ze społecznością szkolną, rodzicami
i przedstawicielami społeczności lokalnej, podjęliśmy decyzję uczestnictwa w projekcie.

Powołano koordynatorów projektu p. Teresę Gędziorowską, p.Marię Sikorę i p.Joannę Góralską
i Szkolny Zespół Programu Promocji Zdrowia w składzie:

 • p. Alicja Zajączkowska - logopeda, doradca metodyczny
 • p. Agnieszka Grenda - opiekun Samorządu Uczniowskiego
 • p. Sylwia Szpoper- nauczyciel klas I-III
 • p. Maria Zembska - nauczyciel klas I-III
 • p. Iwona Paterek - pedagog szkolny
 • p. Iwona Fatyga - nauczyciel biologii, PCK
 • p. Katarzyna Krakowska - pielęgniarka szkolna
 • p. Monika Dopierała- nauczyciel techniki i fizyki, PCK

 

Zespół zdiagnozował potrzeby i oczekiwania uczestników projektu poprzez obserwację środowiska szkolnego i przeprowadzenie ankiet wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi.

W oparciu o to wyłonił problemy priorytetowe:

 • przyjazna atmosfera w szkole, klasie
 • dobre relacje międzyludzkie i partnerskie relacje nauczyciel-uczeń
 • promocja zdrowia przez aktywność fizyczną
 • dbałość o higienę i bezpieczeństwo
 • promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania

 

Zadania priorytetowe stanowiły podstawę do zbudowania Szkolnego Programu Promocji Zdrowia w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, który został zatwierdzony do realizacji na Radzie Pedagogicznej w dniu 30.08.2010 r.

Głównym celem programu jest stworzenie szkoły zdrowej, bezpiecznej i przyjaznej, zapewniającej wszechstronny rozwój poprzez szerzenie wiedzy o zdrowiu i podejmowanie działań dla zdrowia przez całą społeczność szkolną a także społeczność lokalną. Chcemy być szkołą, która w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród uczniów, wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia, kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, prowadzi wszechstronną edukacje propagującą zdrowie, włącza do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły jak i rodziców.

       Hasłem przewodnim naszej pracy jest - "Żyj zdrowo!"
Dlatego wierzymy, że przekazując dzieciom wiedzę o zdrowiu, kształtując odpowiednie postawy możemy ułatwić im prowadzenie zdrowego stylu życia w przyszłości.
       Jesteśmy teraz w okresie kandydackim, przed nami cały rok wytężonej pracy. Liczymy na to, że nasze wspólne działania zostaną pozytywnie ocenione przez wojewódzkiego koordynatora
i wojewódzki zespół koordynujący Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Wierzymy, że Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi zostanie przyjęty do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i otrzyma Certyfikat.

       Dlatego pragniemy zachęcić Was Drodzy Rodzice do współpracy w realizacji postawionych zadań. Bez Was nasza szkoła nie może istnieć!

Koordynator Projektu:
Zespół Promocji Zdrowia
Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

 

 

dziennik lekcyjny vulcan

 

TACYNIEINNI

logo kolorowy uniwersytet

 RODO