Napisz do SM Zapytaj burmistrza
Wirtualny spacer Fotogaleria - Miasto i Gmina krotoszyn
Kamera na żywo Mapa gminy
Projekty unijne Pogoda dla Krotoszyna
200_powietrze.jpg
bannerOZE2017.jpg
baner200_sms.jpg
baner200_youtube.jpg
bilety-kok-krotoszyn-pl-200.jpg
baner200_projekty_unijne.jpg
baner200_sprawdz_dowod.jpg
baner200_600lat_info.jpg
Księga Gości www.eko7.krotoszyn.pl
Naziemna TV cyfrowa Trasy rowerowe w Krotoszynie
Miasto monitorowane Działki na sprzedaż
Licznik odwiedzin od 09.04.1998
45817902
Portal
Władze miasta i gminy

 

 

Franciszek Marszałek
BURMISTRZ KROTOSZYNA


Sekretariat Burmistrza
ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn
pokój 32, tel. 62 725 23 80


      Z dniem 22 listopada 2018 roku pan Franciszek Marszałek został powołany na stanowisko Burmistrza Krotoszyna.
    Burmistrz jednoosobowo sprawuje władzę wykonawczą, realizując uchwały Rady Miejskiej i kierując bieżącymi sprawami gminy. W realizacji zadań Burmistrzowi pomagają jego Zastępcy, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miejski.
      Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad:
1. Wydziałem Inwestycji i Rozwoju,
2. Wydziałem Spraw Obywatelskich,
3. Urzędem Stanu Cywilnego,
4. Miejsko-Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego,
5. Biurem Prawnym,
6. Komendą Straży Miejskiej,
7. Audytorem wewnętrznym,
8. Specjalistą d.s. kontroli wewnętrznej.
     Pan Franciszek Marszałek jest absolwentem studiów wyższych Wydziału Prawa i Historii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów podyplomowych zorganizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w zakresie Akademii Liderów Samorządowych na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i podyplomowego Studium Prawa Europejskiego.
     W latach 2002-2010 pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Krotoszyna; w latach 2010-2014 Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; w latach 2014-2018 - Burmistrz Krotoszyna.
     Współzałożyciel Lokalnej Grupy Działania „Okno Południowej Wielkopolski” i prezes jej zarządu od chwili powstania.
     Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy.
     Wiceprzewodniczący zarządu Związku Międzygminnego EKO-SIÓDEMKA zajmującego się gospodarką śmieciową.
     Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Krotoszynie.
     Żonaty, żona Elżbieta jest nauczycielką w gimnazjum; troje dzieci.
    Burmistrz Krotoszyna przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki od 15:30 do 16:30, sekretariat - pokój 32, telefon 62 7252380.
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 


Ryszard Czuszke
PIERWSZY ZASTĘPCA BURMISTRZA KROTOSZYNA


Sekretariat Burmistrza
ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn
pokój 32, tel. 62 725 23 80

 

     Z dniem 2 grudnia 2002 roku pan Ryszard Czuszke został powołany na stanowisko Zastępcy Burmistrza Krotoszyna.
     Pierwszy Zastępca prowadzi w imieniu Burmistrza Krotoszyna sprawy należące do zakresu działania Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.
   Pan Ryszard Czuszke jest absolwentem studiów wyższych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Podyplomowego Historii tegoż samego uniwersytetu i Studium Podyplomowego „Obsługa i wykorzystanie funduszy UE wspierających polską przedsiębiorczość i samorządność”  Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
    Ukończył kurs kwalifikacyjny Programu TERM w zakresie Doskonalenia Zarządzania Oświatą (TERM IAE) w Opolu. Jest ekspertem w dziedzinie funduszy strukturalnych Związku Powiatów Polskich i ekspertem MSWiA do oceny wniosków Działania 5.2 Priorytetu V Dobre Rządzenie POKL.
    Pierwszy Zastępca Burmistrza Krotoszyna przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy urzędu, sekretariat -pokój 32, telefon 62 725 23 80.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 


Joanna Król-Trąbka
DRUGI ZASTĘPCA BURMISTRZA KROTOSZYNA


Sekretariat Drugiego Zastępcy Burmistrza
ul. Kołłątaja 5, 63-700 Krotoszyn
pokój 14, tel. 62 722 74 42

 

     Z dniem 9 grudnia 2014 roku pani Joanna Król-Trąbka została powołana na stanowisko Drugiego Zastępcy Burmistrza Krotoszyna.
     Drugi Zastępca nadzoruje sprawy należące do zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Wydziału Gospodarki Przestrzennej.
    Pani Joanna Król-Trąbka ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku politologia o specjalności administracja samorządowa i administracja europejska.
  W krotoszyńskim magistracie pracuje od 2010 roku, początkowo w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym, a od 2011 w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
     Jest mężatką i ma dwoje dzieci.
    Drugi Zastępca Burmistrza Krotoszyna przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy urzędu, sekretariat – pokój 14, telefon 62 722 74 42.

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-


Beata Pospiech
SEKRETARZ GMINY


ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn
pokój 30, tel. 62 722 74 13

 

      Pani Beata Pospiech pełni funkcję Sekretarza Gminy od 2012 roku. Pracę w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie rozpoczęła w 1995 roku w Wydziale Oświaty. W 2004 roku powierzono jej stanowisko audytora wewnętrznego w krotoszyńskim magistracie.
     Sekretarz Gminy prowadzi w imieniu Burmistrza Krotoszyna sprawy należące do zakresu działania Wydziału Ogólno-Organizacyjnego, Wydziału Promocji i Współpracy.
       Pani Beata Pospiech jest absolwentem studiów wyższych ekonomicznych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, kierunek – Prawo pracy i prawo socjalne. Posiada również kwalifikacje pedagogiczne, które uzyskała w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Kaliszu. W 2004 roku zdała egzamin państwowy na audytora wewnętrznego w Ministerstwie Finansów.
      Mężatka, dwoje dzieci.
      Sekretarz Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy urzędu, pokój 30, telefon 62 722 74 13.

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 


Grzegorz Galicki
SKARBNIK GMINY


ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn
pokój 25, tel. 62 722 74 10

 

      Pan Grzegorz Galicki pełni funkcję Skarbnika Gminy od 1 kwietnia 2002 roku – powołany na stanowisko uchwałą Nr XLVIII/329/2002 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 marca 2002 roku.
    Burmistrz Krotoszyna Skarbnikowi Gminy powierzył prowadzenie w swoim imieniu spraw gminy należących do zakresu działania Wydziału Finansowo - Budżetowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie.
    Pan Grzegorz Galicki ukończył studia wyższe w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu, na kierunku „Finanse i rachunkowość wojska” oraz w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na kierunku „Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji” oraz studia podyplomowe z prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
    Jest również biegłym rewidentem księgowym - nr ewidencyjny 8144 w KiBR Warszawa oraz posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych. Pracę zawodową rozpoczął we wrześniu 1978 roku, przez cały okres jej trwania, za wyjątkiem okresu studiów zajmował różne stanowiska (główny księgowy, główny ekonomista) w pionach ekonomiczno - finansowych.
       Skarbnik Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy urzędu, pokój 25, telefon 62 722 74 10.


*** Zobacz także: Rada Miejska w Krotoszynie..

ikona daty27-11-2018, 09:07 ikona autorak r
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt