Napisz do SM Zapytaj burmistrza
Wirtualny spacer Fotogaleria - Miasto i Gmina krotoszyn
Kamera na żywo Mapa gminy
Projekty unijne Pogoda dla Krotoszyna
200_powietrze.jpg
bannerOZE2017.jpg
baner200_sms.jpg
baner200_youtube.jpg
bilety-kok-krotoszyn-pl-200.jpg
baner200_projekty_unijne.jpg
baner200_sprawdz_dowod.jpg
baner200_600lat_info.jpg
Księga Gości www.eko7.krotoszyn.pl
Naziemna TV cyfrowa Trasy rowerowe w Krotoszynie
Miasto monitorowane Działki na sprzedaż
Licznik odwiedzin od 09.04.1998
45817906
Portal
grafika
Rezerwaty przyrody w okolicy Krotoszyna

Obszar chronionego krajobrazu

Utworzony rozporządzeniem z 1993 r. o nazwie Dąbrowy Krotoszyńskie i "Baszków Rochy" obejmuje powierzchnię 55 800 ha w powiecie ostrowskim (części gmin Odolanów, Ostrów Wlkp. i Raszków), powiecie krotoszyńskim i pleszewskim. 28% tego obszaru stanowią tereny leśne. W powiecie krotoszyńskim obszar ten obejmuje 32 350 ha zwartych kompleksów leśnych na płd. i płn. od miejscowości Roszki, z unikalnymi zespołami pomnikowych dębów, a także urozmaicone tereny lasów baszkowskich. Celem jest ochrona wyróżniających się form krajobrazowych charakterystycznych dla Południowej Wielkopolski, wartościowych także ze względu na sprzyjające warunki zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem miejscowej ludności. Szczegółowy opis TUTAJ... (format PDF, 11 stron, 58 kB).

Poniżej mapa z zaznaczonymi rezerwatami przyrody:REZERWATY PRZYRODY (Utworzone na terenie powiatu krotoszyńskiego)

Gmina Krotoszyn:

Rezerwat "Miejski Bór"- florystyczny, utworzony w 1987 r., pow. 29.23 ha (na skraju kompleksu leśnego przylegającego od płd. do granic miasta Krotoszyna, po zach. stronie szosy do Sulmierzyc). Rezerwat obejmuje fragment drzewostanu sosnowego w typie boru świeżego z domieszką brzóz, dębów szypułkowych i czerwonych, jaworów, osik i modrzewi. Powodem utworzenia rezerwatu było dość liczne występowanie tu chronionych gatunków roślin: kwitnącego wczesną wiosną wawrzynka wilczegołyka oraz wiciokrzewu pomorskiego- jednego z pnącz nielicznych w Polsce, występującego w pasie nadmorskim i obrastającego napotkane drzewa. Na terenie rezerwatu odnaleziono 2 kurhany z epoki brązu.

* Rezerwat "Dąbrowa Smoszew"- leśny, utworzony w 1963 r., pow. 13,46 ha (na skraju kompleksu leśnego przy leśnictwie Smoszew (daw. Zofiówka), po wschodniej stronie drogi leśnej Krotoszyn-Chwaliszew). Ochronie podlega w nim typowy fragment naturalnego lasu grądowego z płatami zbiorowisk łęgów jesionowo-wiązowego i olszowego oraz dębów szypułkowych mających średnio 140-145 lat i osiągających wysokość do 30 m, z domieszką sosen, grabów, paklonów i buków. W dobrze rozwiniętym i wielogatunkowym runie występują rzadkie rośliny zielne, w tym chronione wawrzynek wilczełyko i lilia złotogłów, oraz rzadko spotykane: jaskier kaszubski, podkolan zielonawy, łuskiewnik różowy, przetacznik górski, perłówka jednokwiatowa i marzanka wonna. Tuż obok rezerwatu, naprzeciw leśniczówki Smoszew, rośnie potrójna lipa o obwodzie 660 cm będąca pomnikiem przyrody. W lesie po płn.- zach. stronie rezerwatu znajdują się 2 kurhany prehistoryczne.


Gmina Zduny:

* Rezerwat "Baszków"- florystyczny, utworzony w 1959 r., pow. 3,97 ha (w kompleksie leśnym na płd. od szosy Konarzew- Baszków). Ochroną objęto tu jedno z najliczniejszych w kraju stanowisk długosza królewskiego, największej polskiej paproci podlegającej ochronie gatunkowej, w Wielkopolsce znanej z kilku tylko miejsc. W sprzyjających warunkach jej liście dorastają do 2 m wysokości, wyróżniają się też specyficznym odcieniem zieleni. W rezerwacie rośnie bór wilgotny z około 60-letnimi sosnami, z domieszką brzóz, świerków i olszy, gdzie w runie kępowo występuje chroniony długosz królewski. Przechodzi tędy ścieżka dydaktyczna.
Informacje i zdjęcia także tu.

Rezerwat "Mszar Bogdaniec"- torfowiskowy, utworzony w 1995 r., pow. 21,98 ha (Po południowej stronie szosy Konarzew - Baszków, zachodnim skrajem przylega do drogi leśnej do Ostatniego Grosza). Obejmuje torfowisko typu przejściowego z elementami torfowiska wysokiego oraz fragment przyległego boru bagiennego, z roślinnością bagienną i mszarową. Wśród występującej tu roślinności rosną tu rzadkie rośliny zielne (m.in. chroniona rosiczka okrągłolistna), porosty i mchy. Jest to też miejsce występowania aż 44 gatunków ptaków (m.in. bociana czarnego i żurawia) i kilku gatunków chronionych pająków. Przechodzi tędy ścieżka dydaktyczna. Szersze informacje i zdjęcia tu.

Rezerwat "Buczyna Helenopol"- leśny, utworzony w 1995 r., pow. 40.95 ha (położony 6 km na płd. od Krotoszyna w sąsiedztwie osady leśnej Helenopol, po pn. stronie szosy Chachalnia - Daniszyn). Utworzony dla ochrony kwaśnej buczyny niżowej na płn.-wsch. granicy naturalnego występowania buków, z okazami w wieku do 120 lat i wysokości do 35 m. Pod okapem buków rozwinęło się runo z interesującymi roślinami kwitnącymi wczesną wiosną, przed rozwinięciem się liści drzew. Występuje tu majownik dwulistny, konwalia majowa, marzanka wonna, przylaszczka, gwiazdnica wielkokwiatowa. W lesie na płd. od szosy znajduje się Studnia św. Marcina. Stał tu do roku 1834 drewniany kościółek, przy którym istniała pustelnia. Na miejscu krzyż i tablica informacyjna.

** Zobacz także "Rezerwaty" (plik PDF)

POMINIKI PRZYRODY

Poza rezerwatami wspomnieć też należy o pomnikach przyrody. Są to z reguły wiekowe drzewa, osiągające imponujące rozmiary. Na terenie Gminy Krotoszyn występują głównie pomnikowe dęby szypułkowe, rzadziej monumentalne buki. Nie wszystkie jednak są zinwentaryzowane i prawnie uznane za pomniki przyrody. Jako zarówno obiekty przyrodnicze, jak i zabytki kultury, ochronie poddane zostały parki miejskie i podworskie. Znajdujemy je w Krotoszynie, Baszkowie, Konarzewie, Baszynach, Dzierżanowie, Ustkowie i Wronowie. Niektóre z nich są w stanie zaniedbanym. Wzdłuż dróg często spotykamy też piękne aleje starych drzew. Na uwagę zasługują też pomnikowe głazy narzutowe: dwa z nich znajdują się na terenie Gminy Krotoszyn w lesie koło Bargieł oraz w pobliżu leśn. Sokołówka zwany "Diabelskim Kamieniem" (legenda o "Diabelskim Kamieniu"), pozostałe dwa koło Góreczek w Gminie Koźmin Wlkp i w lesie koło Kuklinowa w Gminie Kobylin.* Źródła:
 - Krotoszyn. Wydawnictwo promocyjne UMiG Krotoszyn 1998
 - strona internetowa PTTK Krotoszyn: http://www.pttk.krotoszyn.pl/
 - strona internetowa miasta Zduny: http://zduny.pl/
 - strona internetowa Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie, Izba Regionalna Ziemi Rozdrażewskiej: http://www.zsp.rozdrazew.com.pl/izba/legendy.php

ikona daty21-07-2015, 09:18 ikona autoraAdministrator
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt