Napisz do SM Zapytaj burmistrza
Wirtualny spacer Fotogaleria - Miasto i Gmina krotoszyn
Kamera na żywo Mapa gminy
Projekty unijne Pogoda dla Krotoszyna
200_powietrze.jpg
bannerOZE2017.jpg
baner200_sms.jpg
baner200_youtube.jpg
bilety-kok-krotoszyn-pl-200.jpg
baner200_projekty_unijne.jpg
baner200_sprawdz_dowod.jpg
baner200_600lat_info.jpg
Księga Gości www.eko7.krotoszyn.pl
Naziemna TV cyfrowa Trasy rowerowe w Krotoszynie
Miasto monitorowane Działki na sprzedaż
Licznik odwiedzin od 09.04.1998
45817903
Portal
Herb miasta

 Herb przedstawia na niebieskim polu dwa skrzyżowane srebrne klucze, u góry srebrną różę ze złotymi listkami i po bokach dwie pojedyncze złote gwiazdki. Stosunek wysokości herbu do jego szerokości wynosi 1 : 1.

Barwy:
- tło - niebieskie - kolor CMYK - C=100, M=80, Y=0, K=0)
- klucze, róża - srebrne - alternatywnie - odcień szarości - kolor CMYK - C=0, M=0, Y=0, K=20)
- gwiazdki - złote, alternatywnie - żółte - kolor CMYK - C=0, M=0, Y=100, K=0)
- krawędź herbu - czarna - kolor CMYK - C=0, M=0, Y=0, K=100)

W publikacji "Dzieje Miasta Krotoszyna cz. I" autorstwa dr Kazimierza Krotoskiego, wydanej nakładem Magistratu Miasta Krotoszyna w 1930 r., możemy przeczytać następującą notatkę na temat herbu:

Herb miasta Krotoszyna przedstawia dwa srebrne klucze św. Piotra, patrona pierwotnej fary krotoszyńskiej,
ze srebrną różą ze złotymi listkami u góry i dwoma złotymi gwiazdkami po bokach. Jeszcze w roku 1667 na
dokumencie bractwa strzeleckiego herb ten nie posiadał ani srebrnej róży ani złotych gwiazd. Przedmioty
te dostały się do herbu miasta prawdopodobnie przy końcu rządów rodu Rozdrażewskich (1570-1692) z ich
herbu "Doliwa", przedstawiającego trzy czerwone róże, ustawione wskos od lewa na prawo na białym pasie.
Róża większa u góry zachowała się, listki dwóch mniejszych róż po bokach zamieniły się w gwiazdki, jak to
widać na małych pieczątkach rodowych Dolowitów.

Tutaj można pobrać herb w formacie Corel Draw 8.0 (spakowany zip-em) - plik: herb80.zip (17 kB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr X/74/2003 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie określenia zasad umożliwiających używanie herbu Krotoszyna


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
  §1
Rada Miejska ustala zasady umożliwiające używanie herbu Krotoszyna, które zostały określone w załączniku do uchwały.
  §2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.
  §3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Urzędowym Rady Miejskiej w Krotoszynie.

Przewodniczący Rady
Wiesław Świca

Załącznik do uchwały Nr X/74/2003 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie określenia zasad umożliwiających używanie herbu Krotoszyna


1. Herb Krotoszyna może być wykorzystywany przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej.

2. Podmiot zainteresowany używaniem herbu zwraca się w formie pisemnej do Burmistrza Krotoszyna o zezwolenia na używanie herbu.

3. We wniosku, o którym mowa w pkt. 2 podmiot podaje:
a) dokładne określenie podmiotu, który będzie używał herbu (imiona i nazwiska, adresy zamieszkania osób fizycznych; nazwy i siedziby osób prawnych).
b) okres, w którym zamierza używać herb Krotoszyna,
c) precyzyjne wskazanie celu, dla którego chce używać herbu i określenie miejsca jego umieszczenia,
d) w przypadku wykorzystania herbu jako części logo firmy przedkłada jego wzór.

4. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt. 3, Burmistrz Krotoszyna wydaje podmiotowi zezwolenie z dokładnym określeniem:
a) warunków graficznych
b) okresu na jaki udziela się zezwolenie
c) przypadków, w których zezwolenie można zostać cofnięte.

5. Zezwolenie nie może być wydane w razie używania herbu w miejscach związanych ze spożywaniem alkoholu lub usytuowania go w miejscu nie dającym gwarancji traktowania go z należną czcią i szacunkiem.

6. Zezwolenie może zostać cofnięte w przypadku stwierdzenia, że:
a) podmiot używa herbu w sposób nie zadeklarowany we wniosku,
b) herb został usytuowany w miejscu innym niż zadeklarowany we wniosku,
c) miejsce, w którym usytuowano herb nie gwarantuje traktowania go z należną czcią i szacunkiem.

7. Zezwolenie wygasa w razie śmierci osoby fizycznej, której zostało wydane, likwidacji, przyjęcia lub zbycia podmiotu

8. Wyrażenie zgody na używanie herbu w celach komercyjnych wymaga podpisania oddzielnego porozumienia.

Zobacz także

Herb Powiatu Krotoszyńskiego

 

ikona daty30-08-2012, 22:49 ikona autoraAdministrator
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt