Napisz do SM Zapytaj burmistrza
Wirtualny spacer Fotogaleria - Miasto i Gmina krotoszyn
Kamera na żywo Mapa gminy
Projekty unijne Pogoda dla Krotoszyna
200_powietrze.jpg
bannerOZE2017.jpg
baner200_sms.jpg
baner200_youtube.jpg
bilety-kok-krotoszyn-pl-200.jpg
baner200_projekty_unijne.jpg
baner200_sprawdz_dowod.jpg
baner200_600lat_info.jpg
Księga Gości www.eko7.krotoszyn.pl
Naziemna TV cyfrowa Trasy rowerowe w Krotoszynie
Miasto monitorowane Działki na sprzedaż
Licznik odwiedzin od 09.04.1998
45817907
Portal
Przedszkola

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 - - - -   PRZEDSZKOLA PUBLICZNE   - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
nr 1 - Miś Uszatek
- ul. Piastowska 32, 63-700 Krotoszyn, tel. 62-725-27-04;
- dyrektor: Arleta Jaśkowiak;
- internet: http://www.p1.krotoszyn.pl/ 
- czynne pn-pt w godz. 6.30 - 16.00;
- zajęcia dodatkowe prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów: język angielski, gimnastyka korekcyjna, ćwiczenia logopedyczne, rytmika, karate, taniec,
- organizowane są obchody wszystkich świąt: Boże Narodzenie, Dzień Babci i Dziadka, zając z okazji świąt wielkanocnych, Dzień Mamy, Dzień Taty i Dzień Dziecka;
- co roku odbywa się festyn rodzinny;
- dzieci biorą udział w życiu krotoszyńskiej społeczności:
  * podczas Dni Krotoszyna;
  * podczas Turnieju Sportowego o Puchar Burmistrza Krotoszyna;
  * podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Dziecięcego o Twórczości Ekologicznej;
- przedszkole współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 4, z Biblioteką Publiczną, z Dziennym Domem Samopomocy, z innymi przedszkolami.

 

nr 2 - Biedronka
- ul. Zdunowska 67, 63-700 Krotoszyn, tel. 62-725-29-82;
- dyrektor: Julita Janicka-Burzyńska;
- internet: http://www.p2.krotoszyn.pl/ 
- czynne pn-pt w godz. 6.30 - 15:30;
- zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rytmiczno-taneczne,
- dzieci biorą czynny udział w spacerach, wycieczkach, zawodach sportowych, występach, konkursach plastycznych, ekologicznych i wielu innych;
- przedszkole współpracuje ze Szkoła Podstawową nr 4, Krotoszyńską Biblioteką Publiczną, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz wieloma innymi instytucjami użyteczności publicznej;
- "drzwi otwarte" dla rodziców i ich dzieci od 1 marca do 10 kwietnia w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 13:30 do 15:30.

 

nr 5 - Wesoła Gromadka
- ul. Ogrodowskiego 26, 63-700 Krotoszyn  tel. 62-725-20-12
- internet: http://www.p5.krotoszyn.pl/ 
- dyrektor - Zofia Walkowiak
- czynne pn-pt od 6:00 do 16:00
- posiłki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb dietetycznych dzieci
- zapewniamy zabawy i zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku od 2,5 - 6 lat rozwijające mowę i myślenie, doskonalące zmysły, kształcące niezbędne umiejętności;
- organizujemy zajęcia dodatkowe na życzenie rodziców, które prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów, są to: rytmika dla dzieci najmłodszych, warsztaty plastyczne, zajęcia taneczno-muzyczne, język angielski, minitenis, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z karate,
- w ciągu roku organizujemy wiele spotkań rodzinnych, imprez, uroczystości przedszkolnych oraz zajęć warsztatowych dla rodziców;
- przedszkole posiada bardzo dobre warunki lokalowe: kolorowe sale do zajęć i zabaw, salę rekreacyjno - gimnastyczną;
- walorem przedszkola jest piękny, zielony ogród, który sprzyja rozwojowi wielokierunkowej aktywności fizycznej dziecka;
- mottem do pracy z dziećmi są słowa Janusza Korczaka: "Dziecku trzeba pokazywać świat, trzeba z nim rozmawiać, trzeba mu czytać, trzeba z nim być. Nie ma godniejszego celu niż danie każdemu dziecku lepszej przyszłości"
- zapraszamy wszystkich do odwiedzania naszego przedszkola i udziału w naszych rodzinnych festynach.


nr 6 z oddziałami integracyjnymi "Kubuś"
- ul. Sienkiewicza 10, 63-700 Krotoszyn, tel. 62-725-34-61
- internet: http://www.p6.krotoszyn.pl/ 
- dyrektor: Renata Kmieciak;
  Organizacja pracy przedszkola:
- przedszkole czynne w godzinach od 6.30 do 16.30,
- możliwość zapisania dzieci na 9  lub 6 godzin,
- posiłki : godzina 8.00- śniadanie, 11.30- obiad, 14.00- podwieczorek,
- posiłki dostosowane do indywidualnych potrzeb dietetycznych dzieci,
- możliwość zapisania dzieci 5– i 6-letnich do grupy bez wyżywienia - oddział czynny od godziny 8.00 do 13.00
- zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez specjalistów: pedagoga specjalnego, logopedę oraz rehabilitanta,
- dzieci pięcioletnie i sześcioletnie za zgodą rodziców uczestniczą w lekcjach katechezy,
- w przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna,

W przedszkolu stworzono warunki do wspólnej edukacji dzieci zdrowych i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych przyjmowane są do grup integracyjnych na podstawie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Podstawą do organizowania zajęć w ramach wczesnego wspomagania  jest wniosek rodziców wraz z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Placówka posiada dobre warunki lokalowe - kolorowe sale przedszkolne, duża sala gimnastyczna oraz gabinety do prowadzenia indywidualnej terapii z dziećmi: gabinet do terapii logopedycznej, do zajęć rewalidacyjnych oraz gabinet rehabilitacji ruchowej .Przedszkole wyposażone jest w platformę dźwigową dla osób niepełnosprawnych, w ciekawe pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych. Walorem placówki jest także duży wyposażony w sprzęt rekreacyjno- sportowy ogród przedszkolny.
 
 

nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi - MACIUŚ
- os. Janusza Korczaka, 63-700 Krotoszyn, tel. 62-722-77-37 - czynne: pn-pt w godz. 6.00-16.00
- os. gen. Sikorskiego 7, 63-700 Krotoszyn, tel. 62-722-68-95 - czynne: pn-pt w godz. 7.00-12.00 i 12.00-17.00
- Bożacin, ul Jagły 30, 63-700 Krotoszyn, tel. 62-721-18-54 - czynne: pn-pt w godz. 8.30-13.30
- dyrektor: Danuta Hadryan
- internet: http://www.p7.krotoszyn.pl/
Misja przedszkola: Kochamy nasze dzieci takimi, jakie są, i nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości. Kiedy myślimy o przedszkolu - myślimy o dziecku i pamiętamy, że „Bez szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie”. (Janusz Korczak)

 Oferta przedszkola:
- przedszkole prowadzi wspólną edukację dzieci zdrowych i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. dzieci z  wadami widzenia, słabosłyszące, niepełnosprawne ruchowo, niepełnosprawne intelektualnie, autystyczne, z zaburzeniami zachowania, z zaburzeniami sprzężonymi, wadami wymowy, przewlekłą chorobą; dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęte są kształceniem w oddziałach integracyjnych lub nauczaniem indywidualnym oraz zapewnia się im pomoc i opiekę specjalistyczną przez pedagoga specjalnego, logopedę, rehabilitanta,
- przedszkole umożliwia podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; na życzenie rodziców organizuje się zajęcia z katechezy,
- przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe, np. gimnastykę korekcyjną i ogólnorozwojową, język obcy, zajęcia rytmiczne, zajęcia taneczne; zajęcia odbywają się dla zainteresowanych dzieci, na życzenie i za odpłatnością rodziców, prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów;
- przedszkole organizuje imprezy okolicznościowe dla dzieci i ich rodzin, np. pasowanie na przedszkolaka, gwiazdka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka), zajęcia otwarte z udziałem rodziców, festyny, imprezy integracyjne itp.,
- dzieci biorą udział w spacerach, wycieczkach, imprezach kulturalno-oświatowych, turniejach, konkursach zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich.

 

BAJKA (Publiczne Przedszkole Bajka przy Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie)
- al. Powstańców Wlkp. 18, 63-700 Krotoszyn, tel. 62-725-28-53;
- internet: www.bajkakrotoszyn.pl,
- dyrektor: Małgorzata Śniecińska;
- czynne pn-pt w godz. 6:30-18:00;
- zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, karate, kółko plastyczne, kółko matematyczne, kółko przyrodnicze, kółko teatralne, kółko taneczne, kółko sportowe
- w przedszkolu organizowane są imprezy okolicznościowe dla dzieci i ich bliskich, zajęcia otwarte z udziałem rodziców z wykorzystaniem różnych metod stosowanych we współczesnej pedagogice;
- dzieci aktywnie uczestniczą w imprezach organizowanych na terenie miasta, w konkursach, festiwalach;
- przedszkole stwarza możliwość bezpośredniego obcowania z kulturą poprzez wyjazdy do teatru, udział w koncertach i spektaklach teatralnych na terenie miasta,

 

SŁONECZKO (prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety)

- ul. Zdunowska 58, 63-700 Krotoszyn, tel. 62-725-29-38;
- internet: www.sloneczko.e-krotoszyn.pl
- dyrektor: s. Aurelia Bartkowiak;
- nasze przedszkole jest czynne od 6:30 do 15:30;
- zajęcia dodatkowe: rytmika; kółka: plastyczne, taneczne, eksperymentalne, kulinarne; zajęcia logopedyczne, język angielski, gimnastyka korekcyjna;

- e-mail:

- W SIERPNIU PEŁNIMY DYŻUR WAKACYJNY

- W roku szkolnym 2018/2019 czas pracy przedszkola może być przedłużony do godz. 16:00 - według potrzeb rodziców.

 

 

 

Więcej informacji: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Krotoszynie
                                 ul. Kołłątaja 7a (budynek w podwórzu, II piętro), 63-700 Krotoszyn
                                 tel. 62 7227 030


 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 - - - -   PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE   - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
SMERFUŚ - Niepubliczne Przedszkole
- ul. Wojciechowskiego 3, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 724 23 58, 62 721 01 98
- karty zgłoszeń można pobierać w przychodni KOL-MED
- dyrektor - Urszula Górna
- internet: facebook
 
 
U ZUZI - Niepubliczne Przedszkole
- ul. Zielona 4, 63-700 Krotoszyn, tel. 692-779-118
- dyrektor - Teresa Niśkiewicz
- internet: http://www.przedszkoleuzuzi.pl  
- czynne pn-pt od 6:30 do 18:00
- wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna realizująca program Ministerstwa nadzorowany przez Kuratorium Oświaty
- własna kuchnia, posiłki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb dietetycznych dzieci
- nowoczesny budynek spełniający wszystkie wymogi Unii Europejskiej z nowym certyfikowanym sprzętem
 
 
MONTESSORI (dotychczas Kołłątajek) - Niepubliczne Przedszkole
- ul. Kołłątaja 3A, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 722 08 23, tel. kom. 605 366 361
- dyrektor - Katarzyna Papierska
- prowadzone przez Stowarzyszenie Edukacyjne "Integracja" Oddział w Krotoszynie


 

* Zobacz takżeŻŁOBKI, OPIEKA NAD DZIEĆMI...

 

 

Aby dodać lub skorygować informację wystarczy wypełnić nasz formularz kontaktowy (adresat: Redakcja portalu www.krotoszyn.pl)

 

ikona daty30-10-2018, 11:53 ikona autoraAdministrator
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt