Napisz do SM Zapytaj burmistrza
Wirtualny spacer Fotogaleria - Miasto i Gmina krotoszyn
Kamera na żywo Mapa gminy
Projekty unijne Pogoda dla Krotoszyna
200_powietrze.jpg
bannerOZE2017.jpg
baner200_sms.jpg
baner200_youtube.jpg
bilety-kok-krotoszyn-pl-200.jpg
baner200_projekty_unijne.jpg
baner200_sprawdz_dowod.jpg
baner200_600lat_info.jpg
Księga Gości www.eko7.krotoszyn.pl
Naziemna TV cyfrowa Trasy rowerowe w Krotoszynie
Miasto monitorowane Działki na sprzedaż
Licznik odwiedzin od 09.04.1998
45817906
Portal
Poręczenia kredytowe

Miasto i Gmina Krotoszyn uchwałą Nr XXV/194/2004 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 października 2004 roku przystąpiła do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowego sp. z o.o. w Gostyniu.Oficjalnie przyjęcie Krotoszyna do funduszu odbyło się na Walnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 29 grudnia 2004r, podczas którego zatwierdzono również wybór pana Zdzisława Zielonki - reprezentanta Miasta i Gminy Krotoszyn - na członka Rady Nadzorczej. W tym też dniu burmistrz Krotoszyna Julian Jokś podpisał w biurze notarialnym w Gostyniu oświadczenie o przystąpieniu do funduszu i jednoczesnym objęciu 20 udziałów po 10.000 zł każdy, a więc udziałów o łącznej wartości 200.000 zł. Obecnie Miasto i Gmina Krotoszyn posiada 173 udziały o łącznej wartości 1.730.000 zł. Informacja na temat pozostałych udziałowców SFPK Sp. z o. o. w Gostyniu tutaj.

Celem funduszu jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych zapewniających realizację rozwoju lokalnego, jak również zmniejszanie bezrobocia i tworzenie nowych miejsc pracy poprzez udzielanie poręczeń dla oferowanych przez instytucje finansujące kredytów i pożyczek. Poręczenie może być udzielane wyłącznie krajowym podmiotom gospodarczym małym i średnim, tzn. osobom prawnym lub spółkom tych osób, osobom fizycznym prowadzącym lub rozpoczynającym samodzielną działalność gospodarczą, a także rolnikom na pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przedmiotem poręczenia może być kredyt przeznaczony na sfinansowanie:
1) zakupu lub budowy środków trwałych o charakterze produkcyjnym,
2) modernizacji i adaptacji środków trwałych o charakterze produkcyjnym
3) zakupu środków obrotowych.

Do tej pory z poręczeń funduszu skorzystało 540 przedsiębiorców na łączną kwotę 41,5 mln;
z terenu Miasta i Gminy Krotoszyn:
do 2010r. – 120 przedsiębiorców (9 mln zł)
do 2011r. – 128 przedsiębiorców (9,5 mln zł)*
do 2012r. – 139 przedsiębiorców (11 mln zł)*
do 2013r. – 153 przedsiębiorców (12 mln zł)*
do 2014r. -  179 przedsiębiorców (13 mln 858 tys. zł)*

do 2015r. - 198 przedsiębiorców (15.498.170 zł)*

do 2016r. - 213 poręczeń (17.888.385 zł)*


do 6.06.2018r. - 230 poręczeń kredytowych  (21 mln zł)*

*łączna liczba przedsiębiorstw korzystających z poręczenia i łączna kwota udzielonych poręczeń od roku 2010

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu wprowadził także do swoich narzędzi kartę wadialną. Fundusz uruchamia Przedsiębiorcy odnawialny limit poręczeń wadialnych, w ramach którego Przedsiębiorca, jako uczestnik przetargu, korzysta z poręczeń w zakresie wnoszenia wadium. Po powołaniu się na nr identyfikacyjny karty wadialnej zleca on Funduszowi wystawienie poręczenia wadialnego.

Korzyścią posiadania karty wadialnej jest brak konieczności "zamrażania" środków pieniężnych, zwiększenie możliwości w zakresie uczestniczenia w kilku przetargach jednocześnie, szybka procedura przyznawania karty, wzrost wiarygodności przedsiębiorcy, nieski koszt utrzymania poręczenia.

Do 6.06.2018r. z poręczeń wadialnych skorzystano 16 razy (173 tys. zł).

SFPK Sp. z o. o. w Gostyniu poręcza także transakcje leasingowe, w ramach:
- wdrożenia nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
- zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z  celem realizowanego przedsięwzięcia,
- inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Wszelkich informacji dotyczących poręczania kredytów i pożyczek małym i średnim firmom z terenu Miasta i Gminy Krotoszyn, kart wadialnych i poręczania transakcji leasingowych można uzyskać w oddziale Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o., który mieści się w:

 

Urzędzie Miejskim w Krotoszynie,
ul. Kołłataja 7 (pokój nr 46a)
p. Lucyna Bogdańska, tel. 62 722 74 81.

Zobacz także:
- Regulamin udzielania poręczeń
- Schemat udzielania poręczeń
- Poręczenia kredytów/pożyczek
- strona internetowa SFPK Sp. z o.o. - http://www.fundusz.gostyn.pl/

 

ikona daty09-08-2018, 14:59 ikona autoraAdministrator
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt