Napisz do SM Zapytaj burmistrza
Wirtualny spacer Fotogaleria - Miasto i Gmina krotoszyn
Kamera na żywo Mapa gminy
Projekty unijne Pogoda dla Krotoszyna
200_powietrze.jpg
bannerOZE2017.jpg
baner200_sms.jpg
baner200_youtube.jpg
bilety-kok-krotoszyn-pl-200.jpg
baner200_projekty_unijne.jpg
baner200_sprawdz_dowod.jpg
baner200_600lat_info.jpg
Księga Gości www.eko7.krotoszyn.pl
Naziemna TV cyfrowa Trasy rowerowe w Krotoszynie
Miasto monitorowane Działki na sprzedaż
Licznik odwiedzin od 09.04.1998
45817902
Portal
Tytuł Honorowy Obywatel Krotoszyna

 
Tytuł Honorowy Obywatel Krotoszyna, zwany dalej "tytułem" jest wyjątkowym wyróżnieniem i wyrazem najwyższego uznania. Nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla miasta, jego rozwoju, popularyzacji wiedzy o Krotoszynie i jego historii, których działalność przyczyniła się do wzrostu promocji miasta w dziedzinie życia społecznego lub gospodarczego - zgodnie z ustaleniami zawartymi w regulaminie. Tytuł może zostać nadany również innym wybitnym osobom.

Tytuł nadawany jest zarówno obywatelom polskim, jak i osobom nie posiadającym obywatelstwa polskiego, nie będącym mieszkańcami Miasta i Gminy Krotoszyn. Tytuł nadaje Rada Miejska w Krotoszynie.
 
 
Osoby wyróżnione tytułem "HONOROWY OBYWATEL KROTOSZYNA":
 
 
1. Maksymilian Herwich
Wybitny działacz polonijny, rozsławiający nasze miasto poza granicami kraju, absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie
Dokument: Uchwała nr V/23/91 Rady Miejskiej w Krotoszynie z 2.05.1991 r.
Wnioskodawca: Burmistrz MiG mgr inż. Mikołaj Ilnicki. Wniosek poparty przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie
 
2. Zofia Kędzierska
Wdowa po chor. Władysławie Kędzierskim; w okresie II wojny światowej organizowała pomoc dla rodzin aresztowanych.
Dokument: Uchwała nr IX/47/91 Rady Miejskiej w Krotoszynie z 17.10.1991 r.
Wnioskodawca: Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Koło Terenowe Krotoszyn
 
3. Cees A. Verspuij
Burmistrz Miasta Brummen w Holandii, inicjator współpracy Gminy Brummen z Gminą Krotoszyn
Dokument: Uchwała nr IV/17/92 Rady Miejskiej w Krotoszynie z 23.04.1992 r.
Wnioskodawca: Zarząd Miasta i Gminy w Krotoszynie  oraz Krotoszyńskie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Holenderskiej
 
4. Kees van der Weerden
Przewodniczący Towarzystwa Brummen-Krotoszyn w Brummen
Dokument: Uchwała nr IV/20/94 Rady Miejskiej w Krotoszynie z 29.03.1994 r.
Wnioskodawca: Krotoszyńskie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Holenderskiej
 
5. Hans Werner Gellner
Wicedyrektor Martin Butzer Gymnasium w Dierdorf
Dokument: Uchwała nr XVI/99/95 Rady Miejskiej w Krotoszynie z 27.10.1995 r.
Wnioskodawca: Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie     
 
6. Kamila Paterek-Riedrich
Udziela pomocy w rozwoju współpracy między Liceum H. Kołłątaja w Krotoszynie a Gimnazjum M. Butzera w Dierdorf. Organizowała Letnią Szkołę Języka Niemieckiego w Krotoszynie, naukę j. polskiego w Dierdorf.
Dokument: Uchwała nr XLIV/304/2001 Rady Miejskiej w Krotoszynie z 22.11.2001 r.
Wnioskodawca: Zarząd Krotoszyńskiego Towarzystwa Współpracy Polsko-Niemieckiej
 
7. Bernd Benner
Burmistrz Związku Gmin Dierdorf; angażuje się w organizację i przebieg wymian różnych grup mieszkańców gmin partnerskich Krotoszyn - Dierdorf.
Dokument: Uchwała nr LIII/376/2002 Rady Miejskiej w Krotoszynie z 26.09.2002 r.
Wnioskodawca: Zarząd Miejski w Krotoszynie    
 
8. Jean Claude Remaud
Mer Fontenay le Comte; podpisał drugą cześć umowy partnerskiej między naszymi miastami, udziela wsparcia Towarzystwu Przyjaźni Francusko-Polskiej.
Dokument: Uchwała nr XIX/143/2004  Rady Miejskiej w Krotoszynie z 24.03.2004 r.
Wnioskodawca: Krotoszyńskie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej 
 
9. Wolfgang Spithaler
Zasługi dla krotoszyńskiego szpitala i mieszkańców Krotoszyna.
Dokument: Uchwała nr XVII/132/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z 28.12.2007 r.
Wnioskodawca: Fundacja „Szpital Po-wiatowy w Krotoszynie”    
 
10. Agnieszka Duczmal
Słynna polska dyrygentka, założycielka i dyrygentka Orkiestry Amadeus, występująca także z innymi orkiestrami symfonicznymi.
Dokument: Uchwała nr XLVIII/355/2010 Rady Miejskiej w Krotoszynie z 25.03.2010 r.
Wnioskodawca: Burmistrz Krotoszyna, Stowarzyszenie Wychowanków i Nauczycieli Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie
 
11. Andrzej Stefański
Pianista - pedagog, od wielu lat koncertuje w Krotoszynie bezinteresownie. Honorowy absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie
Dokument: Uchwała nr XLVIII/356/2010 Rady Miejskiej w Krotoszynie z 25.03.2010 r.
Wnioskodawca: Burmistrz  Krotoszyna, Stowarzyszenie Wychowanków i Nauczycieli Gimnazjum i Liceum  Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie
 
12. Maria Zofia Siemionow
Wybitne osiągnięcia w dziedzinie chirurgii plastycznej w pracy naukowej i badawczej. Współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, dzięki Jej poparciu ponad 20 polskich stażystów otrzymało stypendia i mogło się szkolić w klinice w Clevland.
Dokument: Uchwała nr XXII/192/2012 Rady Miejskiej w Krotoszynie z 30.08.2012 r.
Wnioskodawca: Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział w Krotoszynie
 
13. Władysław Stróżewski
Filozof, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, profesor i doktor HONORIS CAUSA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się teorią bytu, estetyką i etyką. Autor ponad 200 prac naukowych.
Dokument: Uchwała nr XXXVIII/330/2013 Rady Miejskiej w Krotoszynie z 29.08.2013 r.
Wnioskodawca: Redakcja gazety „Rzecz Krotoszyńska” w Krotoszynie
 
14. Jacky Bertin
Nauczyciel, Prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Fontenay. Organizator przyjazdów młodzieży francuskiej do Krotoszyna.
Dokument: Uchwała nr L/422/2014 Rady Miejskiej w Krotoszynie z 29.05.2014 r.
Wnioskodawca: Krotoszyńskie Towarzystwo Przyjaźni Polsko–Francuskiej    
 
15. Heinz K. Junker
Zasługi prof. dr. inż. Heinza K. Junkera w zakresie: ochrony zdrowia, wspomagania zdrowego wypoczynku, inicjatyw sportowych i pomocy Fundacji oraz grupy MAHLE dla społeczności lokalnej.
Dokument: Uchwała nr LVI/464/2014 Rady Miejskiej w Krotoszynie z 15.10.2014 r.
Wnioskodawca: Fundacja "Szpital Powiatowy w Krotoszynie"

16. Kazimierz Patalas
Zasługi prof. dr. hab. Kazimierza Patalasa w zakresie: nauki, oświaty i wychowania oraz wspierania absolwentów krotoszyńskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja.
Dokument: Uchwała nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z 26 lutego 2015 r.
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Wychowanków i Nauczycieli Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie

17. Janusz Kazimierz Rybakowski
Prof. dr hab. Janusz Kazimierz Rybakowski – wybitny naukowiec i praktyk z dziedziny psychiatrii. Uznany na całym świecie autorytet w zakresie badań nad chorobą afektywną dwubiegunową. Autor ponad 500 prac naukowych i kilku książek. Członek najważniejszych stowarzyszeń psychiatrycznych na świecie oraz komitetów redakcyjnych polskich i zagranicznych pism naukowych. Kontynuator patriotycznych tradycji krotoszyńskiej rodziny Rybakowskich.
Dokument: Uchwała nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z 24.09.2015 r.
Wnioskodawca: Redakcja tygodnika „Życie Krotoszyna"
 
 
 18. Horst Rasbach

Od 2000 roku członek Towarzystwa Przyjaźni Dierdorf - Krotoszyn, od 2012 r.  burmistrz Zwiazku Gmin Dierdorf. Zarówno jako działacz towarzystwa, jak i z racji pracy w samorządzie przyczynił się do powstania i rozwoju partnerstwa miast, współpracy szkół oraz nawiązania przyjaźni wielu mieszkańców Krotoszyna i Dierdorfu. Aktywnie wspiera realizację wspólnych projektów edukacyjnych i Towarzystwa. 

Dokument: Uchwała Rady Miejskiej w Krotoszynie z 29 maja 2018r.

Wnioskodawca: Krotoszyńskie Towarzystwo Współpracy Polsko-Niemieckiej.

ikona daty01-06-2018, 14:51 ikona autoraaa
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt