Napisz do SM Zapytaj burmistrza
Wirtualny spacer Fotogaleria - Miasto i Gmina krotoszyn
Kamera na żywo Mapa gminy
Projekty unijne Pogoda dla Krotoszyna
200_powietrze.jpg
bannerOZE2017.jpg
baner200_sms.jpg
baner200_youtube.jpg
bilety-kok-krotoszyn-pl-200.jpg
baner200_projekty_unijne.jpg
baner200_sprawdz_dowod.jpg
baner200_600lat_info.jpg
Księga Gości www.eko7.krotoszyn.pl
Naziemna TV cyfrowa Trasy rowerowe w Krotoszynie
Miasto monitorowane Działki na sprzedaż
Licznik odwiedzin od 09.04.1998
45817904
Portal
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

     Logo INVEST PARK

 
 * Podstrefa KROTOSZYN - więcej informacji (link do WSSE)...

  
     Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST - PARK"
jest jedną z najszybciej rozwijających się stref przemysłowych w Polsce. Położona jest w południowo - zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim. Tworzą ją grunty, położone na terenie 29 miast i gmin. Pierwotnie strefa została ustanowiona na 20 lat, tj. do 29 maja 2017 r. Do 2017 roku przedsiębiorcy inwestujący na terenie WSSE mieli mieć szansę uzyskania pomocy publicznej z tytułu kosztów nowej inwestycji lub z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, w związku z realizacją nowej inwestycji w postaci ulgi w podatku dochodowym.
      W dniu 23 lipca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła projekty 14 rozporządzeń wprowadzających regulację wydłużającą funkcjonowanie Specjalnych Stref Ekonomicznych do 2026 r. Dotyczą one strefy: kamiennogórskiej, katowickiej, kostrzyńsko-słubickiej, krakowskiej, legnickiej, łódzkiej, mieleckiej, pomorskiej, słupskiej, starachowickiej, suwalskiej, tarnobrzeskiej, wałbrzyskiej, warmińsko-mazurskiej. Wydłużenie działalności SSE ma na celu zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i szansy na wykorzystanie całej puli powierzchni SEE.

    Grunty włączone do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej stanowią własność WSSE lub gmin - wspólników spółki, mają uregulowany stan prawny (są wolne od obciążeń), a zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego są terenami przemysłowymi. Zarząd nad tymi gruntami sprawuje WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o., która przeprowadza procedurę aż do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy i sprzedaży gruntów. Szczegółowy opis granic i terenu WSSE "INVEST-PARK" znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 15 grudnia 2008 (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008).

Warunki przyznania pomocy publicznej

      Inwestycja na terenie podstrefy łączy się z pewnymi obowiązkami oraz przywilejami. Warunkiem rozpoczęcia inwestycji na jej terenie jest udział w przetargu oraz uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, uprawniającego do otrzymania pomocy publicznej. Zezwolenie to wydawane jest przez Spółkę „INVEST-PARK”. 
      Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1548) zezwolenie nie może być wydane na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie m. in. wytwarzania materiałów wybuchowych, prowadzenia ośrodków gier, usług instalowania, naprawiania i remontu maszyn, robót budowlanych.
      W przypadku korzystania przez inwestora z pomocy publicznej z tytułu kosztów nowej inwestycji, może on uzyskać pomoc w wysokości do 50% kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą (w przypadku podstrefy Wrocław wielkość pomocy wynosi 40%). Przy czym przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż pięć lat, a minimalna wysokość kosztów inwestycyjnych wynosi 100 tysięcy euro. Przez nową inwestycję rozumie się inwestycję związaną z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa. Pomoc publiczna udzielana małemu lub średniemu przedsiębiorcy podwyższana jest z 50 do 65% (w przypadku podstrefy Wrocław z 40 do 55%) wielkości poniesionych kosztów inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy pracowników nowo zatrudnionych.
      Pomoc publiczna uzyskiwana z różnych źródeł podlega sumowaniu i nie może przekroczyć 50% (lub 65% w przypadku przedsiębiorstwa małego lub średniego) wielkości poniesionych kosztów inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy pracowników nowo zatrudnionych (w przypadku podstrefy Wrocław 40% lub odpowiednio 55%). Nowy projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej przewiduje, iż pomoc publiczna z tytułu nowej inwestycji w formie zwolnień od podatku dochodowego będzie przyznawana w postaci 60% kosztów inwestycji dla małych przedsiębiorstw, 50% dla średnich przedsiębiorstw oraz  40% dla dużych.
      Oprócz zwolnienia od podatku dochodowego przedsiębiorca może uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości, lecz decyzja w tej sprawie leży w gestii gminy. Inwestowanie w strefie umożliwia również pozyskiwanie wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy i na nowe inwestycje.

Możliwość tworzenia prywatnych stref ekonomicznych

      W styczniu 2007 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli strefy z lokalnymi przedsiębiorcami, mające na celu udzielenie informacji na temat możliwości i warunków inwestowania w podstrefie. Z informacji, jakie zostały przekazane przez wiceprezesa Jarosława Witkowskiego wynikało, że po zakończeniu prac nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefie ekonomicznej z 5 grudnia 2006 roku możliwe będzie tworzenie prywatnych stref ekonomicznych. Lokalni przedsiębiorcy, dzięki umiejscowieniu swoich przedsiębiorstw na terenach WSSE "INVEST-PARK" mogą korzystać z tych samych ulg, które przysługiwać będą przyszłym inwestorom krotoszyńskiej podstrefy pod warunkiem, że stworzą 50 nowych miejsc pracy i zainwestują w nową inwestycje minimum 100 tysięcy euro.

Podstrefa Krotoszyn

    Podstrefa Krotoszyn zlokalizowana jest w północno-wschodniej części Miasta Krotoszyn w całości mieszcząc się w jego granicach. Podzielona jest na dwa obszary o łącznej powierzchni 49,71 ha. Pierwszy z nich obejmuje tereny wykupione przez niemiecki koncern motoryzacyjny Mahle Polska Sp. z o. o., drugi - centrum logistyczne firmy DINO POLSKA S.A. Podstrefa położona jest na granicy województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego, co dodatkowo podwyższa jej atrakcyjność. Atutem jest także krzyżowanie się w Krotoszynie tras komunikacyjnych, tj. drogi krajowej nr 15 (Wrocław - Krotoszyn – Poznań) i nr 36 (Ostrów Wlkp. - Krotoszyn – Lubin) oraz szlaków kolejowych: Łódź – Ostrów – Krotoszyn – Leszno – Zielona Góra i Wrocław – Oleśnica – Krotoszyn – Jarocin – Gniezno. Obecnie wszystkie tereny inwestycyjne w WSSE 'INVEST-PARK' na terenie Krotoszyna zostały wykupione. Być może w przyszłości zaistnieje możliwość poszerzenia strefy.
Interaktywna wyszukiwarka terenów inwestycyjnych tutaj..
Kalkulator ulgi dla podstrefy tutaj..

      Wszystkich zainteresowanych prowadzeniem działalności w krotoszyńskiej podstrefie inwestycyjnej zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej  http://www.invest-park.com.pl/  oraz kontaktowania się z jej przedstawicielami w celu zasięgnięcia informacji oraz uruchomienia procedury negocjacyjnej.

Informacji o Podstrefie Krotoszyn udziela:
* Anna Ziarko
Departament Obsługi Inwestora
tel. +48 885 557 766
      +48 746 649 171
e-mail:
*Maciej Tyszka
Departament Obsługi Inwestora
tel.: +48 74 664 91 71
kom.: +48 887 886 699
e-mail:Dane teleadresowe Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
:
WSSE "INVEST - PARK" Sp. z o.o.
 - adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
 - tel. (+48 74) 664 91 64, 664 91 63, fax (+48 74) 664 91 62
 - internet: http://www.invest-park.com.pl/   e-mail:

- Osoby do kontaktu z inwestorami:
   *Beata Rzemyszkiewicz - Dyrektor  Departamentu Obsługi Inwestora
    e-mail:
    tel.: +48 74 664 91 54
    kom.: +48 665 030 276
   *Katarzyna Prociak - Departament Obsługi Inwestora
    e-mail:
    tel.: +48 74 664 91 54
    kom.: +48 609 051 541
   * Joanna Masztalerz - Departament Obsługi Inwestora
    e-mail:
    tel.:  +48 74 664 91 79
   * Michał Pilichowski - Departament Obsługi Inwestora
    e-mail:
    tel.: +48 74 664 91 54
   *Justyna Rybicka - Departament Obsługi Inwestora
    e-mail:
    tel.: +48 74 664 91 71
    kom.: +48 601 909 048
   *Małgorzata Włochal - Departament Obsługi Inwestora
    e-mail:
    tel.: +48 74 664 91 71
    kom.: +48 887 886 611
   * Michał Kozioł - Departament Obsługi Inwestora
    e-mail:
    tel.: +48 664 91 71
   * Jadwiga Ziarnowska - Departament Obsługi Inwestora
    e-mail:
    tel.: +48 664 91 71

ikona daty11-12-2015, 09:19 ikona autoraAdministrator
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt