„Bo­gatym nie jest ten, kto po­siada, lecz ten, kto daje."      Jan Paweł II

W ten grudniowy przedświąteczny czas uczniowie klasy Ia nie zapomnieli o najbardziej potrzebujących - wzięli udział w akcji „DRZEWKO DOBROCI I MIŁOŚCI”. Dzięki hojności darczyńców - uczniów, ich rodziców udało nam się przygotować ogromną paczkę dla dwóch dziewczynek.

Cele programu:

 

Celem programu jest uświadomienie młodym ludziom znaczenia kapitału społecznego i zaangażowanie ich w jego odkrywanie i rozwijanie. Młodzież przy wsparciu dorosłych wyrusza w teren, aby zbadać swoją okolicę, a następnie zaplanować działania na jej rzecz. W ramach programu poznaje swoją społeczność lokalną, prowadzi wywiady z przedstawicielami lokalnych instytucji, organizuje debaty z mieszkańcami, tworzy ścieżki edukacyjne po miejscowości i podejmuje wiele innych działań na rzecz najbliższego otoczenia. Młodzi ludzie uczą się przy tym pozyskiwać sojuszników dla swoich przedsięwzięć.

  Iga Frukowska  laureatką Konkursu „ Przyrodnicze rymowanie –otaczającego świata poznawanie”. Płazy i gady wielkopolskich parków krajobrazowych.

Uczniowie klas IV i V wzięli udział w konkursie przyrodniczym pt. "Przyrodnicze rymowanie - otaczającego świata poznawanie" zorganizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

„NAJWAŻNIEJSZE WYPRAWY W ŻYCIU CZŁOWIEKA- TO WYCHODZENIE LUDZIOM NAPRZECIW”

      Taką właśnie wyprawę 18 grudnia br. podjęli wolontariusze z Gimnazjum nr 5 im. Jana Pawła II.

Pewnie dumny był z nich ich Patron!

Dyrekcja oraz poczty sztandarowe z naszej szkoły pod opieką pana Mariusza Marzyńskiego, dnia 1 stycznia 2015 roku o godz. 12.00 wzięli udział we Mszy św. w krotoszyńskiej farze z okazji 96. rocznicy powstania wielkopolskiego, w wyniku którego Wielkopolska znalazła się w granicach niepodległego państwa polskiego. Po mszy nastąpiło podniesienie flagi na terenie Starostwa Powiatowego, a następnie złożenie kwiatów pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.

 

dziennik lekcyjny vulcan

 

TACYNIEINNI

logo kolorowy uniwersytet

 RODO