Napisz do SM Zapytaj burmistrza
Wirtualny spacer Fotogaleria - Miasto i Gmina krotoszyn
Kamera na żywo Mapa gminy
Projekty unijne Pogoda dla Krotoszyna
200_powietrze.jpg
bannerOZE2017.jpg
baner200_sms.jpg
baner200_youtube.jpg
bilety-kok-krotoszyn-pl-200.jpg
baner200_projekty_unijne.jpg
baner200_sprawdz_dowod.jpg
baner200_600lat_info.jpg
Księga Gości www.eko7.krotoszyn.pl
Naziemna TV cyfrowa Trasy rowerowe w Krotoszynie
Miasto monitorowane Działki na sprzedaż
Licznik odwiedzin od 09.04.1998
45827461
Wiadomości
grafika
Pożyczka Jeremie 2

Od października w CENTRUM KROTOSZYŃSKICH INICJATYW rusza PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Funduszu Pożyczkowego JEREMIE2. Projekt Jeremie 2 to kontynuacja Inicjatywy JEREMIE, która opiera się na udostępnianiu wsparcia zwrotnego. Łączna pula środków przeznaczona na Projekt Jeremie 2 w Wielkopolsce wynosi 516,78 mln zł. Wsparcie w całości zostanie przeznaczone na rozwój Wielkopolski poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców działających w regionie.

Instytucją Zarządzającą Projektem Jeremie 2 jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który powierzył zarządzanie środkami Menadżerowi Funduszu Funduszy, którym został Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. BGK natomiast wybrało Pośredników Finansowych, którzy będą udzielać pożyczek przedsiębiorcom. Jednym z takich Pośredników została Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, z którą CKI podpisało umowę na utworzenie i prowadzenie PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA Funduszu Pożyczkowego JEREMIE2.

 

Najtańsze pieniądze na rynku


Pożyczki udzielane w ostatnich latach m.in. przez Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Inicjatywy JEREMIE to niewątpliwie najtańsze pieniądze na rynku dostępne dla wielkopolskich przedsiębiorców. Ale oprocentowanie nieprzekraczające 2% i brak prowizji za udzielenie to nie jedyne zalety tych pożyczek. Dużym atutem jest stałe oprocentowanie, szczególnie teraz, gdy perspektywa podwyżek stóp procentowych jest coraz bardziej realna. Ponadto pożyczki te są w wielu przypadkach udzielane podmiotom, które mają ograniczone szanse na uzyskanie finansowania w instytucjach komercyjnych (np. start-upy). Dlatego przedsiębiorców prawdopodobnie ucieszy fakt, że pożyczki te będą dostępne już w Krotoszynie w Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw.

 

Dla kogo?

 

Projekt Jeremie 2 ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na „zwykłym” rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów. Projekt skierowany jest również dla tych firm, które:

- rozpoczynają działalność (startup-y),

- nie posiadają historii kredytowej,

Z finansowania w ramach Projektu Jeremie 2 może skorzystać przedsiębiorca:

- zatrudniający od 1 do 250 pracowników,

- mający obrót roczny w wysokości do 50 mln € oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln €,

- posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego,

- nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu,

Pożyczki przeznaczone są dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego. Mogą to być zarówno przedsiębiorstwa w fazie start-up (funkcjonujące krócej niż 24 miesiące) jak i te obecne na rynku od wielu lat. Nie ma minimalnego okresu prowadzenia działalności, ale w momencie złożenia wniosku o pożyczkę przedsiębiorca musi być już zarejestrowany.

Dostępne kwoty i okres spłaty:

Nowe pożyczki będą dostępne w dwóch wariantach:

- Mikropożyczka do 100.000,00 zł z okresem spłaty do 60 miesięcy

- Pożyczka Rozwojowa od 100.000,01 zł do 500.000,00 zł z okresem spłaty do 84 miesięcy

Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału i  w tym czasie regulować jedynie odsetki. Dzięki pożyczce będzie mógł sfinansować nawet 100% kosztów inwestycji (brutto), czyli nie będzie zobowiązany do wniesienia udziału własnego.

 

Na co można przeznaczyć pożyczkę?

 

Kredyty, pożyczki, poręczenia w ramach Projektu Jeremie 2 mogą być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorców, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu wzmocnienie ich potencjału gospodarczego, zwiększenie i umocnienie ich pozycji na rynku oraz podniesienie ich konkurencyjności m.in. poprzez inwestycje związane z:

1) wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych;

2) wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług;

3) zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji;

4) finansowaniem rozszerzenia działalności;

5) finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów.

Finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe przedsiębiorstw, realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, które mają na celu wzmocnienie ich potencjału gospodarczego, zwiększenie i umocnienie ich pozycji na rynku oraz podniesienie ich konkurencyjności. Przede wszystkim będą to inwestycje w środki trwałe, np budowa, remont, zakup maszyn, wyposażenia, zakup pojazdów itd. Możliwe będzie również wykorzystanie maksymalnie 50% środków z pożyczki na cele obrotowe (np. zakup towaru) pod warunkiem, że cel obrotowy jest ściśle związany z finansowanym celem inwestycyjnym. Nowością w porównaniu do poprzednich lat jest ograniczenie możliwości finansowania zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych – na taki cel można przeznaczyć jedynie 10% pożyczki.

 

Czego nie można finansować?

 

Należy pamiętać, że celem tych pożyczek jest rozwój przedsiębiorstw, a więc nie można sfinansować tzw. bieżących kosztów funkcjonowania firmy jak np. czynsze, wynagrodzenia, składki ZUS, podatki, raty leasingów itp. Nie ma też możliwości refinansowania kosztów inwestycji, która została już zakończona, czy też spłaty innych kredytów i pożyczek. Koszty szkolenia pracowników nie mogą zostać sfinansowane, ponieważ tego typu działania są objęte innymi programami w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z podobnych powodów pożyczki nie mogą być przeznaczone na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje realizowane przez podmioty ekonomii społecznej, czy wsparcie międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw – funkcjonują dedykowane programy dla wsparcia tych celów.

 

Od czego zacząć?

 

Od wizyty w Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw przy ul. Zdunowskiej 12, gdzie konsultantki przekażą wszelkie niezbędne informacje oraz formularze. Po złożeniu kompletu dokumentów decyzja o przyznaniu pożyczki będzie wydana w ciągu 30 dni.

 

ikona daty29-09-2017, 10:51 ikona autoraPB ikona wyświetleń2629
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt