Napisz do SM Zapytaj burmistrza
Wirtualny spacer Fotogaleria - Miasto i Gmina krotoszyn
Kamera na żywo Mapa gminy
Projekty unijne Pogoda dla Krotoszyna
200_powietrze.jpg
bannerOZE2017.jpg
baner200_sms.jpg
baner200_youtube.jpg
bilety-kok-krotoszyn-pl-200.jpg
baner200_projekty_unijne.jpg
baner200_sprawdz_dowod.jpg
baner200_600lat_info.jpg
Księga Gości www.eko7.krotoszyn.pl
Naziemna TV cyfrowa Trasy rowerowe w Krotoszynie
Miasto monitorowane Działki na sprzedaż
Licznik odwiedzin od 09.04.1998
45827418
Wiadomości
grafika
Powiązane galerie:
27.12 - III sesja Rady Miejskiej w Krotoszynie - na żywo

III sesja Rady Miejskiej w Krotoszynie odbędzie się w czwartek 27 grudnia 2018 roku o godz. 10:00 w sali nr 41 Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7.

Sesja dostępna na żywo - TUTAJ 


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Wnioski radnych oraz wnioski i zapytania sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.

6. Wystąpienia przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustanowienia programu osłonowego „Pomoc Miasta i Gminy Krotoszyn w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”,

b) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,

c) określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,

d) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2019 rok,

e) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2019 rok,

f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2019 roku,

g) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie,

h) trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych,

i) zmiany uchwały nr XLVI/352/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,

j) zmian w budżecie na 2018 rok,

k) wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018,

l) określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

11. Informacja o pracy Burmistrza Krotoszyna w okresie międzysesyjnym.

12. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej.

13. Wolne głosy.

14. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Anna Sikora

ikona daty27-12-2018, 09:22 ikona autoraib ikona wyświetleń961
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt