Napisz do SM Zapytaj burmistrza
Wirtualny spacer Fotogaleria - Miasto i Gmina krotoszyn
Kamera na żywo Mapa gminy
Projekty unijne Pogoda dla Krotoszyna
200_powietrze.jpg
bannerOZE2017.jpg
baner200_sms.jpg
baner200_youtube.jpg
bilety-kok-krotoszyn-pl-200.jpg
baner200_projekty_unijne.jpg
baner200_sprawdz_dowod.jpg
baner200_600lat_info.jpg
Księga Gości www.eko7.krotoszyn.pl
Naziemna TV cyfrowa Trasy rowerowe w Krotoszynie
Miasto monitorowane Działki na sprzedaż
Licznik odwiedzin od 09.04.1998
45817913
Wiadomości
grafika
Oferta na małe zlecenie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Krotoszynie złożył wniosek na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. "Organizacja uroczystości z okazji Dnia Kobiet i Światowego Dnia Inwalidy".

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Internecie może zgłosić do niej uwagi.

Z ofertą można się zapoznać tutaj.

 

Miejsko Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Krotoszynie złożył wniosek na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. "Udział w zadaniach szkoleniowych".

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Internecie może zgłosić do niej uwagi.

Z ofertą można się zapoznać tutaj.

 

Przypominamy, że do uproszczonych ofert należy dołączyć wymagane załączniki:

a) w przypadku organizacji pozarządowych niepodlegających wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany,

b) oświadczenie dotyczące zgodności oferowanego zadania ze statutem

 

Od 1 marca 2019 r. obowiązywać będą nowe wzory ofert:

  • Oferty złożone do dnia 28 lutego 2019 r. należy składać według wzoru stanowiącego załącznik  nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570)
  • Oferty złożone od dnia 1 marca 2019 r. należy składać według wzoru stanowiącego do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania   z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055)
ikona daty14-01-2019, 10:55 ikona autoracki mg ikona wyświetleń363
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt