PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO „Człowiek – najlepsza inwestycja”

Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych
z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE

Instytut Geofizyki PAN wraz z Partnerami
serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję

17 października 2014 roku w Poznaniu

„Cyfrowa szkoła a  innowacyjne rozwiązania dla edukacji...”

z udziałem światowej sławy eksperta w dziedzinie nowoczesnej edukacji i metod uczenia się
COLINA ROSE’A

Naukowcy, samorządowcy, dyrektorzy szkół i nauczyciele praktycy, pokażą jak zmieniają rzeczywistość polskiej edukacji.

Twórcy projektu przedstawią wyniki dwóch lat testowania w 250 polskich szkołach możliwości cyfrowych współczesnego świata związanego z wykorzystywaniem platformy edukacyjnej EDUSCIENCE współpracującej z Multitablicami oraz dostępem do portalu przyrodniczego przy żywym wsparciu świata Nauki i Metodyki.

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ

Szczegóły na stronie: http://konferencja.eduscience.pl

 

dziennik lekcyjny vulcan

 

TACYNIEINNI

logo kolorowy uniwersytet

 RODO