×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /zs2/images/2010_2011/dzien_pluszowego_misia.
JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /zs2/images/2010_2011/kampania_wyborcza.
JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /zs2/images/2010_2011/pasowanie_pierwszoklasistow.
JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /zs2/images/2010_2011/zapasy_2010.
JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /zs2/images/2010_2011/uroczyste_rozpoczecie_roku.
JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /zs2/images/2009_2010/zakonczenie_roku_szkolnego.
JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /zs2/images/2009_2010/mistrzostwa_w_zapasach.
×

Uwaga

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/2010_2011/dzien_pluszowego_misia
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/2010_2011/kampania_wyborcza
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/2010_2011/pasowanie_pierwszoklasistow
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/2010_2011/zapasy_2010
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/2010_2011/uroczyste_rozpoczecie_roku
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/2009_2010/zakonczenie_roku_szkolnego
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/2009_2010/mistrzostwa_w_zapasach

W piątek 26 listopada 2010 roku o godzinie 845 uczniowie klas I-III zebrali się w sali 303 na uroczystości zorganizowanej z okazji ŚWIATOWEGO DNIA PLUSZOWEGO MISIA, który co roku obchodzony jest 25 listopada.

Uczestnicy imprezy dowiedzieli się w jakich okolicznościach powstała ta pluszowa zabawka. Poznali również sławne misie przedstawiane w bajkach i książkach dla dzieci. Przygotowując się do spotkania każda klasa wykonała różnymi technikami wizerunek Kubusia Puchatka. Wszystkie prace wypadły wspaniale.

Pani dyrektor Mariola Kazimierczak i pani wicedyrektor Teresa Gędziorowska przeczytały dzieciom fragmenty opowieści o misiu Uszatku i Kubusiu Puchatku. Uczniowie w skupieniu wysłuchali tekstów o przygodach tych uroczych misiów.

 Na zakończenie każda klasa otrzymała pamiątkowy dyplom, wszyscy uczniowie zostali poczęstowani słodyczami.

{gallery}2010_2011/dzien_pluszowego_misia{/gallery}

INFORMACJA DLA RODZICÓW
Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
Szkołą Promującą Zdrowie

 W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła przystąpiła do programu "Szkoła Promująca Zdrowie".

Według definicji WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) zdrowie to nie tylko brak choroby, to stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego organizmu.

Ideą szkoły promującej zdrowie jest szkoła, w której, społeczność szkolna - pracownicy, uczniowie i rodzice:

 • podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę zachowań zdrowotnych, tworzenie zdrowego środowiska fizycznego
  i społecznego
 • uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć poprzez edukację zdrowotną, rozwój osobisty, społeczny, zawodowy
 • zachęcają innych w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców do podobnych działań poprzez otwartość i dialog, partnerstwo i współdziałanie

 

Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań
i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami
i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia". (WHO, 1997)

Od wielu lat nasza szkoła podejmuje szereg działań związanych z promocją zdrowia. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania naszej szkoły.

Po zapoznaniu się z zasadami organizacji i strategii Projektu "Szkoła Promująca Zdrowie" zauważyliśmy wiele wspólnych zasad, sposobów działania łączących nas z siecią szkół promujących zdrowie. Projekt ten wydał się nam idealnym dla kontynuacji naszej pracy.

Po zapoznaniu się z aktualnymi zasadami organizacji i strategii Projektu Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz po przeprowadzeniu odpowiednich konsultacji ze społecznością szkolną, rodzicami
i przedstawicielami społeczności lokalnej, podjęliśmy decyzję uczestnictwa w projekcie.

Powołano koordynatorów projektu p. Teresę Gędziorowską, p.Marię Sikorę i p.Joannę Góralską
i Szkolny Zespół Programu Promocji Zdrowia w składzie:

 • p. Alicja Zajączkowska - logopeda, doradca metodyczny
 • p. Agnieszka Grenda - opiekun Samorządu Uczniowskiego
 • p. Sylwia Szpoper- nauczyciel klas I-III
 • p. Maria Zembska - nauczyciel klas I-III
 • p. Iwona Paterek - pedagog szkolny
 • p. Iwona Fatyga - nauczyciel biologii, PCK
 • p. Katarzyna Krakowska - pielęgniarka szkolna
 • p. Monika Dopierała- nauczyciel techniki i fizyki, PCK

 

Zespół zdiagnozował potrzeby i oczekiwania uczestników projektu poprzez obserwację środowiska szkolnego i przeprowadzenie ankiet wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi.

W oparciu o to wyłonił problemy priorytetowe:

 • przyjazna atmosfera w szkole, klasie
 • dobre relacje międzyludzkie i partnerskie relacje nauczyciel-uczeń
 • promocja zdrowia przez aktywność fizyczną
 • dbałość o higienę i bezpieczeństwo
 • promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania

 

Zadania priorytetowe stanowiły podstawę do zbudowania Szkolnego Programu Promocji Zdrowia w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, który został zatwierdzony do realizacji na Radzie Pedagogicznej w dniu 30.08.2010 r.

Głównym celem programu jest stworzenie szkoły zdrowej, bezpiecznej i przyjaznej, zapewniającej wszechstronny rozwój poprzez szerzenie wiedzy o zdrowiu i podejmowanie działań dla zdrowia przez całą społeczność szkolną a także społeczność lokalną. Chcemy być szkołą, która w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród uczniów, wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia, kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, prowadzi wszechstronną edukacje propagującą zdrowie, włącza do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły jak i rodziców.

       Hasłem przewodnim naszej pracy jest - "Żyj zdrowo!"
Dlatego wierzymy, że przekazując dzieciom wiedzę o zdrowiu, kształtując odpowiednie postawy możemy ułatwić im prowadzenie zdrowego stylu życia w przyszłości.
       Jesteśmy teraz w okresie kandydackim, przed nami cały rok wytężonej pracy. Liczymy na to, że nasze wspólne działania zostaną pozytywnie ocenione przez wojewódzkiego koordynatora
i wojewódzki zespół koordynujący Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Wierzymy, że Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi zostanie przyjęty do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i otrzyma Certyfikat.

       Dlatego pragniemy zachęcić Was Drodzy Rodzice do współpracy w realizacji postawionych zadań. Bez Was nasza szkoła nie może istnieć!

Koordynator Projektu:
Zespół Promocji Zdrowia
Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

 

 W poniedziałek 25 października odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Nasze gimnazjum na ten dzień stało się okręgiem wyborczym nr 5. Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja w składzie:

 • Przewodnicząca: Laura Juskowiak

Członkowie:

 • Katarzyna Kaźmierczak,
 • Patrycja Snadna,
 • Karolina Stasik,
 • Magdalena Tomczak.

 Głosowanie przebiegło bez zakłóceń, a wyniki ogłoszono następnego dnia. Zwycięzcą
i zarazem reprezentantem całej społeczności gimnazjalnej w strukturach Rady został Mikołaj Szopiński.

Na zdjęciach plakaty wyborcze i uczennice IIa gimnazjum: Daria Jasik i Klaudia Strasburger - kandydatki do Rady.


{gallery}2010_2011/kampania_wyborcza{/gallery}

Dnia 14.10.2010. w Sali gimnastycznej Naszego Zespołu Szkół odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych - zarówno szkoły podstawowej jak i gimnazjum.

Na Sali licznie zgromadziła się młodzież, nauczyciele oraz rodzice pasowanych.
Sam akt pasowania poprzedził krótki program artystyczny w wykonaniu wszystkich pierwszoklasistów. Każdy miał okazję popisać się śpiewem lub recytacją.
Następnie odbyło się przy sztandarach obu szkół uroczyste ślubowanie nowo przyjmowanych do grona uczniowskiego.
Po ślubowaniu Pani Dyrektor Mariola Kaźmierczak pasowała pierwszaków Szkoły Podstawowej wielkim wiecznym piórem.

Podczas otrzęsin pierwszoklasistów Gimnazjum Pani Dyrektor wielkimi nożycami obcinała po kolei wszystkim Beanom ogony, czyniąc otrząsanych prawdziwymi uczniami Gimnazjum.
Na zakończenie nowo przyjęci do grona uczniów Naszych Szkół otrzymali pamiątkowe dyplomy i prezenty.
Dzięki umiejętnemu połączeniu powagi chwili i wesołej zabawy można uznać całe to przedsięwzięcie za bardzo udane. (Dnipro)

{gallery}2010_2011/pasowanie_pierwszoklasistow{/gallery}

 

dziennik lekcyjny vulcan

 

TACYNIEINNI

logo kolorowy uniwersytet

 RODO