"Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie!"


Decyzją Konferencji Episkopatu Polski tegoroczny Dzień Papieski będziemy obchodzili 12 października pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie!”.
Temat świętości, jako fundamentalny w nauczaniu Kościoła i tym samym w myśli św. Jana Pawła II powraca jako treść kolejnego Dnia Papieskiego.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO „Człowiek – najlepsza inwestycja”

Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych
z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE

Instytut Geofizyki PAN wraz z Partnerami
serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję

17 października 2014 roku w Poznaniu

„Cyfrowa szkoła a  innowacyjne rozwiązania dla edukacji...”

z udziałem światowej sławy eksperta w dziedzinie nowoczesnej edukacji i metod uczenia się
COLINA ROSE’A

Naukowcy, samorządowcy, dyrektorzy szkół i nauczyciele praktycy, pokażą jak zmieniają rzeczywistość polskiej edukacji.

Twórcy projektu przedstawią wyniki dwóch lat testowania w 250 polskich szkołach możliwości cyfrowych współczesnego świata związanego z wykorzystywaniem platformy edukacyjnej EDUSCIENCE współpracującej z Multitablicami oraz dostępem do portalu przyrodniczego przy żywym wsparciu świata Nauki i Metodyki.

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ

Szczegóły na stronie: http://konferencja.eduscience.pl

W roku szkolnym 2014/2015 przeżywamy kilka ważnych uroczystości państwowych oraz niezwykle ważnych dla naszego miasta. Warto w kilku zdaniach przybliżyć ich krótki zarys historyczny.

 W piątek 19 września o godzinie 18.00 pod grzybkiem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego odbyło się spotkanie integracyjne szkolno – osiedlowe dla pracowników, rodziców uczniów szkoły na Błoniu oraz dosrosłych mieszkańców osiedla nr 6.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w uroczystym apelu uczciło 75 rocznicę zbrojnej napaści ZSRR na Polskę.

 

dziennik lekcyjny vulcan

 

TACYNIEINNI

logo kolorowy uniwersytet

 RODO