Szkolne Koło PCK

Dodane przez: admin on Kwiecień, 09 2014

Szkolny konkurs plastyczny „Żeby zdrowe zęby mieć”

W drugiej połowie kwietnia Szkolne Koło PCK ogłosiło konkurs plastyczny pod hasłem „Żeby zdrowe zęby mieć”. Konkurs miał na celu promocję higieny jamy ustnej. Łącznie wpłynęło 12 prac. Jury doceniło następujących uczniów:

Miejsce 1. Kamila Trawińska kl.1 SP

Miejsce 2. Wiktor Krempa kl.1 SP

Miejsce 3. Aleksandra Bogaczewska kl.4 SP

Wyróżnienie otrzymał Kacper Kołaczkowski kl.2 SP

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podziękowanie

dla

Zespół Szkół w Benicach Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

w Benicach Gimnazjum w Benicach

za pomoc i miłą współpracę podczas akcji „Czerwonokrzyska Gwiazdka”

przeprowadzonej w okresie od 01 do 03.12.2017r.

Tylko dzięki wspólnemu działaniu możliwe stało się wsparcie rzeczowe

osób najuboższych w tym szczególnym czasie Bożego Narodzenia,

DZIĘKUJEMY!!!

Niechaj te Święta będą dla wszystkich czytelnym znakiem obecności Boga pośród nas,

a Jego łaska niech napełni każde serce radością, miłością.

Z wyrazami szacunku;

Polski Czerwony Krzyż

Oddział Rejonowy w Krotoszynie

 

Rok szkolny 2017/2018

 

Opiekun Szkolnego Koła PCK: Aleksandra Radziszewska

 

Celem działalności jest aktywizacja środowiska szkolnego w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym.

Cel ten jest realizowany przez następujące zadania:

 

– pomoc potrzebującym uczniom

– promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka

– działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie

  pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej

– kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie

– stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i

  młodzieży

– przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.

 

Od roku szkolnego 2017/2018 przy Szkolnym Kole PCK działa Wolontariat:

 

„Człowiek jest wielki nie przez to,

co ma, nie przez to, kim jest,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

                                        Jan Paweł II

 Galeria zdjęć…

REGULAMIN WOLONTARIATU PRZY SK PCK

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BENICACH

 

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

 

Wolontariat przy Szkolnym Kole PCK jest inicjatywą skierowaną do uczniów klas IV-VII i klas II-IIIG, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. Udział w akcjach charytatywnych odbywa się za zgodą rodziców/opiekunów uczniów.

 

Cechy wolontariusza:

– dużo optymizmu i chęci do działania,

– motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,

– odwaga, empatia i otwartość,

– odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,

– kultura osobista,

– umiejętność gospodarowania czasem.

 

Prawa wolontariusza:

1.Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

2.Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole, pomocy w domu oraz własnego odpoczynku.

 1. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony Dyrektora szkoły, opiekuna SK PCK

 i innych członków Koła.

 1. Wolontariusz ma prawo do otrzymania konkretnego zakresu obowiązków związanych z jego posługą.
 2. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna Koła.

 

Obowiązki wolontariusza:

 1. Uczniowie są zobowiązani przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w realizowanej akcji charytatywnej.
 2. Członkowie Koła / wolontariusze systematycznie uczestniczą w spotkaniach i pracach wolontariatu.
 3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się z podjętych obowiązków.
 4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.
 5. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie wzajemnie.
 6. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.
 7. Wolontariusze starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów, przestrzegać zasad etyki.
 8. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu.

 

Nagradzanie wolontariuszy:

Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:

– wyrażenie uznania słownego na forum klasy i szkoły,

– pochwałę – wpis do zeszytu klasowego,

– wpisu na świadectwie szkolnym: „praca na rzecz potrzebujących – wolontariat”,

  absolwent szkoły otrzymuje 3 punkty,

– wręczenie listów pochwalnych i dyplomów.

 

Zasady przeliczenia osiągnięć edukacyjnych na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r. poz. 586).

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się do trzech punktów – maksymalnie 3 punkty.

 

Działalność SK PCK:

 

1.) Współpraca z Rejonowym Oddziałem PCK w Krotoszynie:

realizacja zadań PCK

– udział w akcjach charytatywnych zbierania żywności w marketach pod hasłem „Gwiazdka

PCK”  i „Wielkanoc PCK”

– pozyskiwanie świątecznych paczek żywnościowych dla uczniów naszej szkoły

– udział w Olimpiadzie PCK

– udział w zbiórce „Gorączka Złota”

– udział w konkursach profilaktycznych.

 

 Przewodnicząca: Aleksandra Krawczyk
Z-ca: Klaudia Gruszczyńska
Opiekun: p. Aleksandra Radziszewska
 
 
 
 Członkowie:
 
 
Weronika Mikołajczyk Weronika Gręda Karolina Garbarek Katarzyna Frąckowiak
Patrycja Kościółek  Nadzieja Dolata Kinga Marszałek Anastazja Brylewska
Martyna Kostka Zuzanna Nabzdyk Kacper Jankowski Wiktoria Radojewska
Kornelia Kowal Zuzanna Fabisiak Agata Krystek Rafał Polowczyk
Weronika Garbarek Maria Kostka Barbara Gręda Miłosz Jankowski
      Cyprian Kostka
 
       
 
 NASZA DZIAŁALNOŚĆ

 

1.) Współpraca z Rejonowym Oddziałem PCK w Krotoszynie:

– udział w akcjach charytatywnych zbierania żywności w krotoszyńskich marketach pod hasłem               „Gwiazdka PCK”  i „Wielkanoc PCK”

– pozyskiwanie świątecznych paczek żywnościowych dla uczniów naszej szkoły

Wolontariat (2)

 

 

2.) Współpraca z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie:

–  organizowanie spotkań i pogadanek profilaktycznych ze specjalistami medycznymi

–  organizowanie badań profilaktycznych i konsultacji indywidualnych dla uczniów, mieszkańców Benic i okolic

3.) Współpraca ze Stowarzyszeniem Diabetyków z Krotoszyna:

– organizowanie badań oznaczania poziomu cukru we krwi  i konsultacji w zakresie cukrzycy dla uczniów, mieszkańców Benic i okolic

4.) Udział w ogólnopolskiej akcji „Podziel się Posiłkiem”:

5.) Organizacja szkolnych i środowiskowych imprez profilaktycznych:

6.) Nasze osiągnięcia:

– I miejsce w XXII Edycji Powiatowej Olimpiady Zdrowego Stylu Życia, Wiedzy o Międzynarodowym i Polskim Czerwonym Krzyżu: Paulina Marek

–  wyróżnienia w konkursie „Bądźmy zdrowi” w ramach Projektu PL 0432 „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”: Paulina Marek, Dominika Mikołajczyk

–  II miejsce w konkursie na logo „Nie daj szansy AIDS”: Paulina Marek

– Barbara Gręda III-miejsce w konkursie plastycznym  „Palić, nie palić – oto jest pytanie?” etap powiatowy org. WSSE Poznań

 • „Podziel się Posiłkiem” – akcja szkolna

 

– udział uczniów naszej szkoły w ogólnopolskiej akcji charytatywnej;
Akcja „Podziel się posiłkiem” – klasa V

podziel się posiłkiem V

Akcja „Podziel się posiłkiem” – klasa VI

klasa VI podziel

 • XXII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK 2014

 

– udział uczennicy Klaudii Młodej z kl.IIIG w etapie powiatowym;