Projekty partnerskie

Dodane przez: admin on Październik, 03 2013

PROJEKT PARTNERSKI ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ W STUDZIENICACH

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie dotyczącym historii regionalnej Benic i pobliskich wiosek. Nawiązaliśmy przy tym współpracę ze Szkołą Podstawową w Studzienicach w województwie dolnośląskim. Wspólnie opracowaliśmy program zajęć, który jest równolegle realizowany w obu szkołach. We wrześniu wymieniliśmy się listami z rówieśnikami z drugiego regionu Polski. Przedstawiliśmy w nich siebie, swoje zainteresowania, opisaliśmy miejscowość i region. Listy opatrzyliśmy ilustracjami i zdjęciami. Z dużym zainteresowaniem oczekiwaliśmy na listy zwrotne od naszych kolegów ze Studzienic. Na kolejnym spotkaniu przygotowaliśmy prezentacje multimedialną zawierającą trasę spaceru po najciekawszych zakątkach Benic i Wielowsi. Otrzymaliśmy drogą pocztową taką prezentacje z zaprzyjaźnionej placówki. Kolejne zajęcia dotyczyć będą legend oraz tradycji wielkopolskich i śląskich. W grudniu pragniemy przygotować świąteczne menu z regionalnymi potrawami. Naszym zamierzeniem jest również poznanie sylwetek wybranych Wielkopolan i Ślązaków. W planach mamy także spotkanie z uczniami z zaprzyjaźnionej szkoły i wykonanie wspólnie pracy w której przedstawimy cechy charakterystyczne oraz walory przyrodnicze naszych regionów.

projekt -Pszczynaprojekt-Pszczyna

 

————————————————————————————————-

QUESTING

Questing

 

„…Metoda odkrywania dziedzictwa miejsca polegająca na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach”

Uczniowie klasy II gimnazjum wraz z nauczycielkami panią Bogumiłą Pawlik-Berek i panią Agnieszką Rybą oraz przedstawicielem społeczności lokalnej panem Andrzejem Włodarczykiem biorą udział w przygotowaniu Questu po Benicach. Questing to forma turystyki polegająca na aktywnym odkrywaniu dziedzictwa regionalnego. Pozwala na aktywizacje społeczności lokalnej, która dzięki temu może zauważyć potencjał swojej „małej ojczyzny”. Questing jest doskonałą formą promocji regionu. W całej Polsce powstało już ponad 500 tego typu działań. Uczniowie przy tworzeniu Questu korzystają – częściowo – z form gier patrolowych, gier miejskich oraz harcerskich podchodów. Odkrywają historie lokalne, poznają miejscowych bohaterów, współpracują z mieszkańcami Benic.

————————————————————————————————————–

UCZENNICE NASZEJ SZKOŁY WZIĘŁY UDZIAŁ PROJEKCIE

MULTIMEDIALNYM    ŁOWCY PAMIĘCI…

 Organizatorem projektu było Stowarzyszenie im. Gwiżdż Janiny i partnerzy: Krotoszyński Ośrodek Kultury, Muzeum Regionalne. Zbliżający się jubileusz 600-lecia miasta zdeterminował krotoszyńskie organizacje pozarządowe do działań na rzecz utrwalania i propagowania historii lokalnej, również tej stosunkowo niedawnej. Zaangażowanie w proponowany przez organizatorów projekt młodzieży i osób starszych jest okazją do stworzenia warunków integracji międzypokoleniowej. Projekt jest też ostatnim momentem, gdy można zebrać i utrwalić wywiady z miejscowymi świadkami historii. Wraz z upływem czasu odchodzą osoby pamiętające takie historyczne wydarzenia, jak czasy przedwojenne, II wojnę światową, czy też okres powojenny.

Adresatami zaproponowanego przez organizatorów zadania publicznego byli mieszkańcy Krotoszyna i okolic, którzy w roku 2015 będą mieli okazję zapoznać się ze zdigitalizowanymi wypomnieniami i w ten sposób poznać historię zwyczajnych mieszkańców naszego regionu w kontekście ważnych wydarzeń dziejowych. Kolejną grupą adresatów są osoby udzielające wywiadów, które podzielą się swoimi przeżyciami i wspomnieniami. Ostatnią grupą zaś tytułowi łowcy pamięci, którzy mieli za zadanie przeprowadzać wywiady i tym samym poznać historię naszych okolic oraz osoby w niej uczestniczące, czyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów (pod opieką koordynatorów) oraz dorośli mieszkańcy gminy.

Projekt polegał na zbieraniu wspomnień od najstarszych mieszkańców naszej gminy przez uczniów. Na wspomnienia miały się składać opisy najszczęśliwszego i najbardziej traumatycznego przeżycia w naszej okolicy. Zebrane informacje były utrwalane przez uczniów na nośnikach elektronicznych w postaci krótkich, maksymalnie 15 minutowych filmów, a następnie przekazywane do weryfikacji i obróbki w celach ekspozycyjnych. Tytułowi łowcy pamięci obok nagranych wspomnień zebrali także zdjęcia osób, z którymi przeprowadzali wywiady, aby stworzyć wystawę fotograficzną.Uczennice biorące udział w projekcie: Dominika Klonowska, Dominika Mikołajczyk – klasa IIIG, Kornelia Kowal, Weronika Garbarek – klasa IG.

   Podsumowanie pierwszej edycji projektu „Łowcy pamięci” odbyło się 17 października 2014 roku w Galerii Refektarz. W spotkaniu wzięli udział uczniowie wraz z bohaterami swoich filmów oraz szkolni koordynatorzy projektów. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz płyty z nagranymi wspomnieniami. W trakcie uroczystości zaprezentowano ponad 200 pocztówek i fotografii dawnego Krotoszyna. Odbyła się również projekcja filmu dokumentalnego „Senung-Przesyłka”.Spotkanie poprowadziła Lidia Saracen – pracownik KOK oraz członek stowarzyszenia Towarzystwo im. Gwiżdż Janiny. Jako współautorka projektu zwróciła uwagę na kontynuację nagrywania osób, które mają do opowiedzenia historię wartą ocalenia. W roku 2015 przy drugiej części projektu organizatorzy będą starali się o wyeksponowanie wybranych nagrań w formie instalacji multimedialnej na terenie miasta. Projekt ma uświetnić obchody 600-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu.

Łowcy pamięci

 ————————————————————————————————————–

comenius_regio_logo

 

PARTNERSKI PROJEKT COMENIUS REGIO

Zespół Szkół w Benicach w latach 2012 – 2014 realizował projekt międzynarodowy Comenius Regio. Był to projekt trójstronny, w który zaangażowane były instytucje polskie i niemieckie. Po stronie polskiej w przedsięwzięciu brały udział: Miasto i Gmina Krotoszyn, Towarzystwo Współpracy Polsko – Niemieckiej i Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Benicach. Niemcy reprezentowały następujące instytucje: Kreis Neuwid, Freundschaftskreis Dierdorf – Krotoszyn oraz Nelson Mandela Realschule Plus Dierdorf. Cele projektu oraz jego przebieg opisuje załączona publikacja, która powstała po całościowej jego realizacji. Publikacja wkrótce zostanie wydana w formie książkowej. Zachęcamy do przeczytania!

Publikacja o Comenius Regio 2012-2014

 ————————————————————————————————————–

img_266646645e5d5ced14c4557e1cf8944f_200x200

 

WŁĄCZ SIĘ. MŁODZI I MEDIA.

Blog uczniów z Benic

                           ————————————————————————————————————–

0f86de00bd8851fb2d0c70fefc135aaf

POCZYTAJ MI, PRZYJACIELU

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w programie Poczytaj mi, przyjacielu realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Nasza szkoła znalazła się wśród 200 szkół biorących udział w tym ogólnopolskim programie. Program miał charakter całoroczny – trwał od września 2013 do czerwca 2014r.

W ramach programu w listopadzie uczniowie klasy II gimnazjum przygotowali dla młodszych kolegów z klas I–III lekcje patriotyczną, tematycznie powiązaną ze Świętem Niepodległości. Prowadzący przedstawili wiadomości związane z okresem zaborów. Zwrócili uwagę na te wydarzenia, które stały się dla naszej historii symbolami martyrologii narodu: insurekcję kościuszkowską, powstania listopadowe i styczniowe, rok odzyskania niepodległości. Przywołane zostały nazwiska generała Jana Henryka Dąbrowskiego, Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszki i innych osób, które brały czynny udział w walce o niepodległość. Odczytano historię powstania hymnu narodowego. Zebrani wysłuchali również pieśni patriotycznych, wspólnie wykonano kotyliony. Starsi uczniowie przygotowali dla młodszych gry i ćwiczenia, które utrwaliły poznane wiadomości.

W związku z realizowanym programem prowadziłam dodatkowe zajęcia teatralne, podczas których przygotowywaliśmy się do wystawienia sztuki Czerwony Kapturek szuka księcia. Przedstawienie bawiło i uczyło zarazem, gdyż miało charakter profilaktyczny-przestrzegało uczniów przed zawieraniem niebezpiecznych znajomości przez Internet. Wspólnie z uczniami opracowałam scenariusz przedstawienia. Przydzieliłam role i rozpoczęłam próby. Zajęłam się także przygotowaniem scenografii oraz pozyskaniem strojów. W tym celu nawiązałam współpracę z panią Anetą Kaletą – bibliotekarką Szkoły Podstawowej w Kobylej Górze, która od wielu lat prowadzi koło teatralne. Pozyskałam liczne stroje dla młodych aktorów, pozostałe stroje zostały uszyte przez rodziców. Rodzice zaangażowali się także w wykonanie rekwizytów. W przedstawieniu wzięli udział nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele, rodzice oraz proboszcz benickiej parafii Adam Gmerek, który wcielił się w rolę Wilka. Wszyscy aktorzy wykazali się zaangażowaniem oraz dużą kreatywnością. Niektórzy odkryli talent aktorski i plastyczny. Przedstawienie wzbudziło wiele pozytywnych emocji, bardzo się wszystkim podobało.

Kolejnym działaniem podjętym w ramach programu były obchody Dni Zjednoczonej Europy. Uczniowie klasy II gimnazjum przygotowali zajęcia dla dzieci z klas I–III. Tematyka lekcji dotyczyła zwyczajów, historii, zabytków wybranych krajów europejskich. Na zajęciach wykonano flagi europejskie. Prowadzący przygotowali dla młodszych kolegów ciekawą grę dydaktyczną Pociągiem po Europie. Zaprezentowano fragmenty bajek pochodzących z Niemiec, Danii, Wielkiej Brytanii, Szwecji. Dzieci wcieliły się w postaci bajkowe. Pod kierunkiem starszych kolegów maluchy przygotowały krótką inscenizację poznanych bajek.

IMG_0200IMG_0204

 

 

 

 

 

 

 

IMG_0210IMG_0946