Wymiana międzynarodowa

Dodane przez: admin on Luty, 01 2011

2002.jpg

„Chwała tym pedagogom, którzy wychodzą z młodzieżą poza mury szkoły i uczą życia tam, gdzie ono odbywa się naprawdę”.          Hanna Rylke – pedagog

Wymiana szkolna pomiędzy Szkołą Podstawową w Benicach (obecnie Zespół Szkół im. Jana Pawła II) a Realschule im. Nelsona Mandeli w Dierdorfie rozpoczęła się w 1999 roku. Zainicjowali ją dyrektorzy:  po stronie polskiej pan Jan Grząka, a  ze strony niemieckiej – Ulf Blanke. Koordynatorami współpracy polsko – niemieckiej byli wówczas: pani Marzena Budnik, Rosemarie Schneider oraz  Friedrich Wagner. Wymiana szkolna pomiędzy obiema szkołami trwa już 15 lat; wspierała ją w latach: 2000 – 2003: dyrektor Halina Woźniak, realizuje ją od 2003 r. do dziś dyrektor szkoły – Sabina Rybakowska. Obecnie koordynatorką przedsięwzięcia jest nauczycielka języka niemieckiego w benickiej placówce, pani Joanna Kamińska – Leydy.

Każdego roku w projekcie bierze udział ok. 20 uczniów wraz z dwoma opiekunami – co dwa lata naprzemiennie uczniowie z Benic odwiedzają Dierdorf, co dwa lata młodzi Niemcy przyjeżdżają do Polski. Przez 15 lat  w wymianie szkolnej wzięło udział 176 uczniów ze szkoły w Dierdorfie i 154 uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły niemieckiej.

Najważniejsze cele sformułowane dla projektu:

 • integracja młodzieży polskiej i niemieckiej,
 • poznawanie kultury, historii i obyczajów Polski i Niemiec,
 • łamanie barier i stereotypów myślowych,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w różnych sytuacjach życiowych.

Korzyści, które wynikają z projektu dla dzieci i mlodzieży:

Młodzież doświadcza uczenia się poprzez edukację tzw. nieformalną, która:

 • Oprócz poszerzania wiedzy i umiejętności, kształtuje postawy i wartości;
 • Uzupełnia wiedzę zdobywaną w szkole;
 • Uczy zdobywania konkretnych umiejętności praktycznych;
 • Wartością jest rozwój kompetencji społecznych, wychodzenie poza ustalone schematy.
 • Sprzyja tworzeniu kapitału społecznego w szkole.

Nie do przecenienia są korzyści wynikające z edukacji międzykulturowej:

 • Wartości poznawcze dotyczące wielokulturowości;
 • Edukacja o procesach społecznych, uwarunkowaniach kulturowych, historycznych i politycznych;
 • Celem jest rozbudzanie ciekawości, chęć poznania nowego, poszukiwanie podobieństw, dążenie do zrozumienia różnic;
 • Uczenie otwartości i dialogu;
 • Sprzyja refleksji nad własną kulturą i pogłębianiu jej znajomości.

Współpraca międzynarodowa pomiędzy obiema szkołami funkcjonuje od wielu lat dzięki wsparciu finansowemu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży z Warszawy oraz Miastu i Gminie Krotoszyn. W latach 1999 – 2014 dotacja z PNWM wyniosła 86.077 zł, natomiast z Miasta i Gminy Krotoszyn, w latach 1999 – 2010 pozyskaliśmy 23.674 zł.

Projekt realizują zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej, koordynatorzy i nauczyciele, których zaangażowanie przekłada się na jakość kontaktów partnerskich.

Dzięki pasji tych nauczycieli oraz szeroko rozumianej działalności na rzecz szkoły i edukacji, misja i autorytet nauczyciela nigdy nie zostaną zdystansowane.

Prezentacja-wymiana-do-2015

Wymiana międzynarodowa Resume

Wymiana1  Wymiana2

 

 

 

 

 

 

Wymiana3Wymiana13

 

 

 

 

 

 

 

Wymiana5Wymiana12

 

 

 

 

 

 

Wymiana4Wymiana10

 

 

 

 

 

 

Wymiana14wymiana17

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymiana7OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

Wymiana8Wymiana11

 

 

 

 

 

 

wymiana19Wymiana6