„Z przyrodą na Ty”

Dodane przez: admin on Listopad, 23 2018

W listopadzie 2018r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach realizowanej innowacji pedagogicznej pod hasłem „Z przyrodą na Ty”. Podczas zajęć zrealizowano tematy:  Powietrze i jego właściwości oraz rodzaje zanieczyszczeń powietrza. Zajęcia poprowadzili: autorka innowacji – pani Mirosława Zydorczak, pani Aleksandra Radziszewska oraz uczniowie III klasy gimnazjalnej. Uczestnikami spotkania były zaś dzieci z klasy II szkoły podstawowej.

Głównym celem  innowacji jest popularyzacja wiedzy z edukacji przyrodniczej wśród najmłodszych uczniów oraz angażowanie uczniów klas starszych w przygotowanie i prezentację ciekawych doświadczeń z zakresu świata przyrody i fizyki.

Gimnazjaliści przygotowali pięć stacji, gdzie demonstrowali i zapraszali uczniów do wykonywania doświadczeń: „latający balon”, „unosząca się woda”, „unoszące się ciepłe powietrze”, „podwodne bąbelki”, „wirujące karteczki”, „ściskanie powietrza”, „zmiana kształtu powietrza”. Objaśniali młodszym kolegom i koleżankom, jakie właściwości powietrza można zauważyć, zadawali także najmłodszym pytania, by wspólnie wysnuć wnioski. Dzieci z dużym zaangażowaniem współpracowały z młodzieżą, uważnie słuchały i chętnie wykonywały doświadczenia. Uczestnicy zajęć obejrzeli również prezentację i wysłuchali komentarz na temat rodzajów zanieczyszczeń powietrza, dyskutowali na temat konieczności ochrony środowiska. Najmłodsi uczniowie kontynuowali omawiany temat podczas zajęć zintegrowanych.

            Cele zajęć zostały osiągnięte. Nauczycielki stworzyły sprzyjające warunki do wspólnej i zgodnej pracy młodzieży i dzieci, warunki do nauki przez odkrywanie, doświadczanie oraz przeżywanie. Starsi uczniowie z satysfakcją prezentowali swoją wiedzę

i umiejętności, a najmłodsi byli pod ogromnym wrażeniem zasobu ich wiedzy i posiadanych umiejętności.