Szkoła Dialogu

Dodane przez: admin on Grudzień, 17 2013

Wspólna przeszłość – wspólna przyszłość (1)

Wspólna przeszłość – wspólna przyszłość (2)

———————————————————————————————

Osadnictwo niemieckie na terenie Krotoszyna i okolic

Prezentacja przedstawia działania podjęte przez benickich uczniów w ramach projektu „Wspólna przeszłość – wspólna przyszłość”

                               

Dialog kulturowy-prezentacja

Prezentacja przedstawia dialog kulturowy między szkołą w Benicach a szkołą w Dierdorfie , który nieprzerwanie trwa od 2000 roku.

 

„Kto tak pięknie gra? – mama, tata i ja!” – warsztaty dla rodziców

Podstawowym środowiskiem, w którym dziecko żyje i wzrasta – jest rodzina. Dlatego postanowiłam wesprzeć opieką psychoedukacyjną rodziców, ze względu na konieczność zmian w obszarze postaw rodzicielskich, metod wychowawczych, związanych ze specyficznym rozwojem dziecka i relacji rodzinnych. W tym celu zorganizowałam zajęcia dla rodziców rozwijające umiejętności budowania prawidłowych relacji interpersonalnych . Spotkanie miało charakter warsztatowy, w trakcie którego wykorzystałam wcześniej przygotowaną prezentację. Rozpoczęliśmy je od wzajemnego przedstawienia się. Następnie zawarliśmy klasowy kontrakt , który został zapisany i potwierdzony podpisami rodziców. Będziemy się do niego odwoływać podczas wszystkich naszych spotkań. Rodzice wypowiadali się kto miał największy wpływ na to, kim są dzisiaj w życiu. Ćwiczenie uświadomiło im, że to właśnie rodzina w największym stopniu wpływa na wychowanie dziecka. Szkoła natomiast ten proces wspomaga. Dlatego podmioty te muszą się wzajemnie wspierać, aby osiągnąć oczekiwany cel. Został też wypracowany model wzorowego ojca i matki oraz znaczenie obu rodziców w życiu dziecka. Omawialiśmy również pozytywnei negatywne oddziaływania rodzicielskie oraz ich skutki (wieczne dołowanie, ciągłe chwalenie). Kolejne zadanie polegało na wymienieniu pięciu powodów, za które podziwia się własne dziecko. Ćwiczenie z pozoru proste wcale nie okazało się łatwe. Wskazało, jak należy rozmawiać z dzieckiem, aby czuło się dowartościowane i kochane. Takie zachowania budują prawidłowe relacje   i pogłębiają więzi . Ostatnim zadaniem była reklama – każdy rodzic miał za zadanie zareklamować siebie jako rodzica w dowolnej formie (tekstowej, plastycznej, muzycznej, teatralnej). Spotkanie zakończyliśmy rundką podsumowującą: „z czym wychodzisz z dzisiejszego spotkania?”

DCIM100MEDIADCIM100MEDIA

 

 

 

 

 

 

 

DCIM100MEDIA

 

„Rola rodziny w procesie wychowania” – prezentacja multimedialna

 

  Sprawdzian szóstoklasisty – spotkanie dla rodziców.

Zgodnie z ideą „Szkoły Dialogu”, w pierwszych dniach października odbyło się spotkanie dla rodziców informujące o nowej formule sprawdzianu dla uczniów klasy szóstej. Przybyli również rodzice uczniów z klasy czwartej i piątej, aby dowiedzieć się, co czeka ich pociechy na koniec II etapu edukacyjnego. Rodzice z zainteresowaniem słuchali szczegółów związanych z poszczególnymi częściami testu i przyglądali się typom zadań, które dzieci będą rozwiązywały w kwietniu. Część humanistyczną przedstawił zebranym nauczyciel języka polskiego – pan Aleksander Pawlikowski, zadania matematyczne zaprezentowała pani Mirosława Zydorczak, natomiast część językową – która wzbudziła największe emocje – wychowawca klasy szóstej, pan Jędrzej Rybicki.

Drodzy Rodzice i Uczniowie, sprawdzian już 1 kwietnia!

 

Warto zapamiętać!

  • Sprawdzian klasy szóstej odbędzie się 1 kwietnia 2015r.
  • Sprawdzian będzie się składał z 2 części: języka polskiego i matematyki (80 min) oraz języka niemieckiego (45 min);
  • Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań ‎otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z języka ‎niemieckiego mają formę zamkniętą. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń ‎wybiera odpowiedź spośród podanych. W zadaniach otwartych zdający samodzielnie ‎formułuje odpowiedź. ‎

 

DSC01136DSC01137DSC01139DSC01142DSC01148DSC01149DSC01150

 ——————————————————————————————————-

Obrady Jury w konkursie związanym z Janem Pawłem II

Pod koniec marca 2014 roku odbyły się obrady Jury rozstrzygające konkurs powiatowy na grę dydaktyczną związaną z Janem Pawłem II i Gminą Krotoszyn. Jury, którego przewodniczącym był radny Rady Gminy, Krzysztof Manista, obejrzało i przeanalizowało 55 zgłoszonych gier – 34 ze szkół podstawowych i 21 z gimnazjów.

W skład komisji wchodzili: radny Gminy Krotoszyn – Krzysztof Manista, sołtys Benic, Jan Zych, proboszcz benickiej parafii – Ks. Adam Gmerek, reprezentantka Rady Rodziców – Maria Kościółek, nauczycielka – Renata Gut oraz przedstawicielka uczniów – Oliwia Młoda z klasy II gimnazjum.

Komisja pracowała zgodnie, choć obrady były burzliwe ze względu na wysoki poziom nadesłanych prac. Jak widać, wszyscy byli pod wrażeniem wykonanych map Gminy Krotoszyn, kart lub kostek do gier oraz innych elementów plastycznych przesłanych przez uczestników.

Dziękujemy Szanownej Komisji za wspaniałą współpracę i zapraszamy za rok!

WP_000623WP_000624

 

 

 

 

 

 

 

WP_000625  WP_000626

 

 

 

 

 

 

 

WP_000628WP_000631

 

 

 

 

 

 

 

WP_000639WP_000633

 

 

 

 

 

 

 

WP_000636

—————————————————————————————————

 „Profil Szkoły” po raz pierwszy !

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Benicach przeprowadził 11 grudnia 2013 roku diagnozę pracy szkoły metodą „profil szkoły”. Otwarta dyskusja najważniejszych podmiotów związanych ze szkołą: rodziców, nauczycieli, uczniów oraz administracji i obsługi zastąpiła tym razem użycie tradycyjnych narzędzi badawczych, jak np. ankietowanie.

4 grudnia w szkole na wspólnych dyskusjach spotkali się uczniowie, którym przewodniczyli: pani Renata Gut i pan Mariusz Marcisz; nauczyciele pod przewodnictwem pani Mirosławy Zydorczak; rodzice z koordynatorką, panią Sabiną Rybakowską; pracę administracji i obsługi koordynowała pani Elwira Miernicka. Pierwszy etap polegał na dyskusjach poszczególnych grup nad pracą szkoły w  obszarach: nauczanie, wychowanie i opieka, szkoła w środowisku lokalnym oraz organizacja i zarządzanie. Wszystkie zespoły określały, w jakim stopniu szkoła spełnia ich oczekiwania. Każdy przedstawiał w dyskusji własny pogląd i popierał istotnymi argumentami. Na koniec każda z grup wyłoniła troje przedstawicieli do panelu dyskusyjnego.

Grupa Nauczycieli

062

Grupa Rodziców

056

Grupa Administracji i Obsługi

052

Grupa Uczniów

043

11 grudnia odbyło się najważniejsze spotkanie panelowe, podczas którego przedstawiciele wszystkich podmiotów wspólnie dyskutowali nad pracą szkoły i wyrażali swoje opinie na temat poszczególnych obszarów. Konfrontacja przebiegła w przyjaznej atmosferze, każda z grup chętnie prezentowała wnioski wypracowane z poprzednich spotkań oraz dzieliła się spostrzeżeniami. Wartościowe były również konstruktywne pomysły do doskonalenia        i rozwoju placówki. Rozmowy odbywały się w atmosferze otwartości i szczerości. Dzięki sformułowanym wnioskom, zostanie udoskonalona koncepcja pracy szkoły na kolejne lata.

024

023

Z przekonaniem, polecamy taką formę ewaluacji wewnętrznej – otwarty dialog przedstawicieli szkolnej społeczności w formie bezpośredniego spotkania.

Sabina Rybakowska – dyrektor szkoły

——————————————————————————————————–

 

Dokąd zmierzasz, szkoło?

 

Wszystkie podmioty zaangażowane w życie szkoły spotkały się w październikowe popołudnie 2009 roku na debacie społecznej, pod hasłem „Dokąd zmierzasz, szkoło?” Celem debaty było wspólne określenie wizji i misji szkoły oraz wartości, według których społeczność szkolna ma podążać. Panel poprzedziły wywiady uczniów z Burmistrzem Krotoszyna, panem Julianem Joksiem, wiceburmistrzem panem Ryszardem Czuszke oraz dyrektorem Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Krotoszynie, radnym powiatu krotoszyńskiego – panem Przemysławem Jędrkowiakiem. Uczniowie dowiedzieli się, jak benicka placówka postrzegana jest na zewnątrz. Pozyskane informacje okazały się cenne dla dyskusji podczas debaty.

W spotkaniu uczestniczyli sołtysi wsi, z których dzieci uczą się w szkole benickiej: sołtys Benic – pan Jan Zych, sołtys Unisławia – pan Stanisław Andrzejak, sołtys Ustkowa – pan Hieronim Marszałek, sołtys Raciborowa – pan Tadeusz Gręda oraz sołtys Wielowsi, pan Sławomir Jankowski. Gościem specjalnym była pani Małgorzata Mielcarek, zastępca naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Krotoszynie. Na debacie nie zabrakło rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów z różnych etapów edukacyjnych.

Każda z grup wypracowała wizję i misję szkoły z własnej perspektywy. Wszystkie koncepcje zostały przedstawione na forum. W podsumowaniu spotkania doszło do uwspólnienia kryteriów i wymagań w stosunku do szkoły. Najmniej dyskutowano o wartościach, tutaj panowała zgodność – wymieniono te, które wyznawał nasz Patron, Jan Paweł II.

Dzięki debacie wszystkich osób związanych ze szkołą, powstała wspólna „Wizja i misja szkoły w Benicach”.

DebataDebata1

Debata2Debata3

Debata4Debata5

Debata6Debata7

Debata8Debata9